Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | Д | К | М | О | П | Р | С | Х | Ш
Количество объектов на этом уровне: 48.

А

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія ав-томатичного керування ” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Теорія автоматичного керування ” (для студентів 3 курсу заочної форм на-вчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Застосування об-числювальної техніки в електроенергетиці” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Теорія автоматичного керування ” (для студентів 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бородін, Д.В. (2013) Методичні вказівки для лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні комп'ютерні технології" (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2012) Методичні вказівки до проведення лабораторних робот з дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гаряжа, В.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Електрична частина станцій та підстанцій” (для слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання, за напря-мом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Електрична частина станцій та підстанцій” (для слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дьяков, Є.Д. (2013) Електрична ізоляція. Конспект лекцій з курсу «Електротехнічні матеріали» для студентів 2 курсів денної та 2, 3 курсівзаочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» та 6.050702 “Електромеханіка”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт "Електротехнічні матеріали" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.050702 “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Кабельні та повітряні лінії електропередачі" для студентів 4 курсу денної та 5 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калюжний, Д.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електро-споживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електро-споживання» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електро-споживання» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2013) Конспект лекцій з курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2013) План видання науково-методичної літератури кафедри "Електропостачання міст" (401) на 2014 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних робіт з курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальов, В.М. (2013) Ковальов В.М. Конспект лекцій з курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів 3 і 4 курсів денної, 4 курсу заочної форм навчання, за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальов, В.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизований електропривод» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравченко, Ю.П. и Лисиченко, М.Л. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електричної енергії" для студентів 4 курсів денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маляренко, В.А. и Доценко, С.І. и Темнохуд, І.О. (2013) В. А. Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд. Конспект лекцій з курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. и Доценко, С.І. и Темнохуд, І.О. (2013) В. А. Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. и Доценко, С.І. и Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. и Лисак, Л.В. и Темнохуд, І.О. (2013) Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу Енергетичні установки (для студентів 2 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Охріменко, В.М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Автоматизовані системи диспетчерського управління" (для слухічів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Поліщук, О.Ю. и Рум’янцев, Д.В. (2013) О. Ю. Поліщук, Д. В. Рум’янцев. Довідник для практичних занять та самостійної роботи з курсу "Електричні системи та мережі" (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Мікропроцесорна техніка» (для слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а та-кож слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Мікропроцесорна техніка» (для студентів 4 курсу денної форми, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) П. П. Рожков, С. Е. Рожкова. Конспект лекцій з курсу «Надійність електричних мереж» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2013) Рожков П.П., Рожкова С.Е. Конспект лекцій з курсу «Мікропроцесорна техніка» (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Саприка, О.В. (2014) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Споживачі електричної енергії» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а та-кож слухачів другої вищої освіти 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О.А (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О.А. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електропос-тачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Конспект лекції з курсу «Електропостачання» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Будівництво» зі спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Електропостачання"для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки "Будівництво" зі спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Швець, С.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електричні апарати ” (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспожи-вання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Швець, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Електричні апарати ” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шимук, Д.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи ре-лейного захисту та автоматизації енергосистем” (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шимук, Д.С. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем” (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шимук, Д.С. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 01:04:39 2019 EET.