Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р | Я
Количество объектов на этом уровне: 22.

Б

Бєліков, Ю.А. (2013) Програма навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жванко, Л.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2013) Культурологія. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни історія української культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Культурологія для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни історія української культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рассоха, І.М. (2013) Культурологія. Курс лекцій для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» , 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни: «Історія української культури» для студентів напряму підготовки для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни: «Історія української культури» для студентів напряму підготовки для студентів напряму підготовки 6.060101 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни: «Історія української культури» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни: «Естетика» для студентів 2 курсу (4 семестр) напряму 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Культурологія для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Методичні вказівки для контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 - «Облік і аудит», 7.0305090401 - «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни культурологія для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Історія української культури для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.070101 ««Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2013) План видання науково-педагогічної літератури кафедри "Історії і культурології" (306) на 2014 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яцюк, М.В. (2013) Історія України. Курс лекцій (для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:36:50 2019 EET.