A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | А | Б | Г | Д | З | Л | Н | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Щ
Number of items at this level: 100.

C

Cєріков, Я. О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Організація безпечного електроспоживання" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями") / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Надійність технічних систем і техногенний ризик” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Промислова безпека сучасних виробничих технологій ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робі з дисципліни „ Промислова безпека сучасних виробничих технологій ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів” (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять, та самостійної роботи з дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями"))/ Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х.: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів” (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Безпека життєдіяльності" на 2014 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 - "Охорона праці (за галузями") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Данова, К.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 – «Охорона праці» / Укл. Абракітов В.Е., Данова К.В. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Божко, В. В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Цивільний захист" для студентів спеціальностей 7.14010101«Готельна і ресторанна справа», 7.06010302 «Раціональне використання водних ресурсів» / Укл. Божко В. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, В. В. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Укл. Божко В. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 -«Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 - «Будівництво», 6.070101-«Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го та 4-го курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060103- «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106- -«Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», 6.050701- -«Електротехніка та електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (водні ресурси). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го та 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування", 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гарьковець , А.М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Безпека праці при експлуатації електроустаткування" для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202"Охорона праці" / Укл. Гарьковець А. М. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А. М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202«Охорона праці» / Укл. Гарьковець А. М. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А. М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ергономіка робочих місць» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 «Охорона праці» / Укл. Гарьковець А. М. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грязнова, С.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 ”Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грязнова, С.А. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 ”Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грязнова, С.А. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча програма дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 ”Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Д'яконов, В. І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03050401 «Економіка підприємства»,7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи»,7.07010102, 8.07010102 «Оранізація перевезень і управління на транспорті» 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху», 8.06010202 «Містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В. І. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В. І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.03050901 «Облік і аудит», 7.03050401 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В. І. (2013) Програма навчальної дисципліни і робоча програма дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03050901 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" / Укл. Данова К.В. - Харків: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Заіченко , Віктор Іванович (2013) Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»; 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»; 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»,7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей підготовки 7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Луценко, М.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму 7.04010601, 8. 04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 8.04010603 «Екологічна безпека». / Укл. Луценко М. М. - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нестеренко, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „ Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Укл. Нестеренко С. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни „ Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Укл. Нестеренко С. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „ Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Укл. Нестеренко С. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни „Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» / Укл. Нестеренко С. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О. Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Державне управління охороною праці та техногенною безпекою" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 "Охорона праці (за галузями")) / Укл. Нікітченко О. Ю. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О. Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни „Виробнича санітарія» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070203 та 8.05070203 «Електричний транспорт» / Укл. Нікітченко О. Ю. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О. Ю. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Державне управління охороною праці та техногенною безпекою» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями") / Укл. Нікітченко О. Ю. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Репетенко, М. В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.06010302 – «Раціональне використання водних ресурсів»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М. В. (2012) Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.06010302 – «Раціональне використання водних ресурсів»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М. В. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2012) Конспект лекцій з курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.170202 - "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2012) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.170202 - "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція". [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.170202 - "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Скрипник, О.С. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101– «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103 – «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, О.С. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міське будівництво та господарство» / Укл. Скрипник О. С. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, О.С. (2013) Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальностей – «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, О.С. (2013) Скрипник О.С. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103, 8.06010103 – «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів для 5-6 курсів заочної форми навчання спеціальностей 7.05070103 "Електричні системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і джерела світла" / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. -. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів 6 заочної форми навчання спеціальностей 7.05070103 "Електричні системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і джерела світла" / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електробезпека у будівництві" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101 та 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в будівництві") / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів для 5-6 курсів заочної форми навчання спеціальностей 7.05070103 "Електричні системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і джерела світла" / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Цивільний захист» для студентів 6 заочної форми навчання спеціальностей 7.05070103 "Електричні системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і джерела світла" / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103 "Електричні системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і джерела світла" / Укл. Сєріков Я. О. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Третьяков, О. В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.170202 «Охорона праці» / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в будівництві") / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво спеціальності"Промислове та цивільне будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в будівництві") / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Система управління охороною праці у галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями") / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.170202 «Охорона праці» / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- Будівництво спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система управління охороною праці у галузі» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями") / Укл. Третьяков О. В. - Харків: ХНУМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання за спеціальностями 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство»; 7. 06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 7.06010108 – «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.04010601, 8. 04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання спецальності 7.03060101, 8. 03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.05070103, 8.05070103 – «Електричні системи електроспоживання»; 7.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8. 03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.04010601, 8. 04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів денної форми навчання спеціальностями 7.05070103, 8.05070103 – «Електричні системи електроспоживання»; 7.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла»; 7.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІК І АНАЛІЗ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві: Практикум – Харків, ХНУМГ 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Фесенко, Г.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010103 «Міське будівництво і господарство», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. (2014) Курс лекцій з дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціалізації «Охорона праці у будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. (2014) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (транспортний профіль) (для студентів 5(6) курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень та управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. (2014) Методичні до виконання самостійної роботи з дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціалізації «Охорона праці у будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хворост, М.В. and Абракітов, В.Е. and Данова, К.В. and Нікітченко, О.Ю. and Третьяков, О.В. (2013) Методичні вказівки до проведення державної атестації (держіспит, дипломна робота) для студентів 5 курсу спеціальності 7.17020201 “Охорона праці (за галузями)” / М. В. Хворост, В. Е. Абракітов, К. В. Данова, О. Ю. Нікітченко, О. В. Третьяков // За ред. М. В. Хвороста. ­ Х.: Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Хворост, М.В. and Абракітов, В.Е. and Данова, К.В. and Сєріков, Я.О. and Третьяков, О.В. (2013) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Промислова безпека сучасних виробничих технологій (в галузі житлово-комунального господарства) / М. В. Хворост, В. Е. Абракітов, К. В. Данова, Я. О. Сєріков, О. В. Третьяков // За ред. М. В. Хвороста. ­ Х.: Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спеціальність 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства » (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Щ

Щитов, В.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7. 06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція» / Укл. Щитов В.Е - Харків: ХНАМГ, 2014. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 24 05:27:42 2024 EEST.