Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 201 Инженерной экологии городов > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | Г | Д | К | Л | Р | С | Т | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 52.

І

Іщенко, А.В. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іщенко, А.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних, контрольних та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бараннік, В.О. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.17020201 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин та газів» (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2013) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА АЕРОЕКОЛОГІЯ МІСТ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буткевич, А.М. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології та екологічної безпеки міст на 2014 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буц, Ю.В. и Катков, М.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерно-екологічна безпека атмосфери міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2013) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА АЕРОЕКОЛОГІЯ МІСТ» (для студентів 5 курсу денної та 5, 6 курсу заочної форм навчання, спеціальності 7.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Вергелес, Ю.І. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підговки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Урбоекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. и Шатровський, О.Г. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна екологыя (та неоекологія)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Галетич, І.К. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фізичні аспекти екології” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни "Екологія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовка 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційне забезпечення екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія за професійним спрямуванням» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка»». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дядін, Д.В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 «Підземні води») для студентів 3 курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 «Підземні води») для студентів 3 курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 «Підземні води») для студентів 3 курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерно-екологічна безпека літосфери міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна геологія» для студентів 3 курсу 5-6 семестрів денної і 3-4 курсу 6-7 семестрів заочної форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Катков, М.В. (2013) Програма та робоча програма дипломної магістерської роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела екологічної небезпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ладиженський, В.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерно-екологічна безпека гідросфери міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інженерна гідроекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ричак, Н.Л. и Катков, М.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та теорія екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Стольберг, Ф.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Телюра, Н.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Ґрунтознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи, практичних занять та самостійних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни «Ґрунтознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чернікова, О.Ю. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шатровский, О.Г. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровский, О.Г. и Вергелес, Ю.І. и Дядін, Д.В. и Хандогіна, О.В. (2013) Програма та робоча програма ландшафтно-екологічної навчальної практики (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровський, А.Г. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Загальна екологія (та неоекологія)” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровський, О.Г. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровський, О.Г. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровський, О.Г. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна безпека біоти міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:37 2019 EET.