Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Ж | З | К | М | Р | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 21.

А

Атинян , А.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, лабораторних, практичних занять, контрольної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 4 та 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Атинян , А.О. (2013) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Болотських, О.М. (2012) Методичні вказівки (російською мовою) для проведення практичних заннять з дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» для студентів 5 , 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотова , Н.М. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Організація ремонту житла і будівель» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. и Атинян , А.О. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Качура, А.О. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Дослідницька практика» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.06010103 Магістр спеціальності «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2014) Кондращенко О. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Корозія та захист будівельних матеріалів і конструкцій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» та 7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2013) План видання науково-методичної літератури кафедри "Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів" (109) на 2014 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Баранова, А.А. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Морковська, Н.Г. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до вивчення дисципліни «Технологія зведення ремонту, реконструкції спеціальних споруд» для студентів, 5 курсу денної, заочної форм навчання та слухачів 3 курсу другої вищої освіти рівня підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд та технологія реконструкції» (для студентів, 5 курсу денної, заочної форм навчання та слухачів 3 курсу другої вищої освіти рівня підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рапина, Т.В. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Технологія будівельного виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та контрольної роботи, практичних занять з дисципліни «ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» ( для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей МБГ, ПЦБ, спеціалізацій ОПБ, ТОРБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «МІНЕРАЛЬНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ» з курсу «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли» з курсу «Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Рапина, Т.В. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ «НАДБАННЯ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕССІЇ» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Якименко, О.В. и Помазан, М.Д. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:26:52 2019 EET.