Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 101 Строительных конструкций > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | Л | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 15.

З

ЗОЛОТОВ, С.М. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Оцінка технічного стану нерухомості" підготовки магістра спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, С.М. (2013) Монография. Акриловые клеи для соединения строительных конструкций. Другой. ХНУМГ ім.О.М. БЕКЕТОВА. (Не опубликован)

Золотов, С.М. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Технічна експертиза будівель і споруд" підготовки магістра спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лугченко, О.І. (2013) ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Наукові дослідження" підготовки спеціаліста спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101, – «ПЦБ» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пустовойтова, О.М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень та системній аналіз» (для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рапина, К.А. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи, з дисципліни "Архітектурні та будівельні конструкції" та "Будівельні конструкції" ( для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060101«Будівництво» спеціальності "ТГВ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седишев, Є.С. (2013) Конспект лекцій з дисциплін «Залізобетонні та кам’яні конструкції» та «Залізобетонні конструкції» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101ПЦБ, 7.06010103 МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Седышев, Е.С. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Залізобетонні та кам'яні конструкції», «Залізобетонні конструкції»(для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 - Промислове та цивільне будівництво, 7.06010103 Міське будівництво та господарство) ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сироменко, А.Н. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Будівельних конструкцій на 2014 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування збірних елементів», практичних занять та самостійної роботи (Розділ 2) з дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101"Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування монолітного залізобетонного перекриття», практичних занять та самостійної роботи (Розділ 1) з дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101"Будівницво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з курсу «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та РГР з з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. и Стоянов, Є.Г. и Пустовойтова, О.М. (2013) Посібник для практичного розрахунку залізобетонних конструкцій в порівнянні ДБН з Єврокодом та БНіП. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:23:23 2019 EET.