Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Информационных систем и технологий > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К | Л | Ч
Количество объектов на этом уровне: 52.

В

Воронкова, Т.Б. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «1С: Бухгалтерія» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 "Будівництво та архітектура" спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.М.Охріменко, Т.Б.Воронкова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 6 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання спеці-альності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «1С:Бухгалтерія» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «Геоінфо-рмаційні системи» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; укл.: В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «Геоінформаційні системи» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпалюк, І.Т. (2012) Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних систем» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних систем» (для студентів заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво", та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво", та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з комп’ютерної практики (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підгото-вки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з навчальної ознайомлю-вальної практики (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з навчальної програма дисципліни «Системи управління базами даних» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструваня»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Компьютерна графіка та рекламна діяльність» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культура інтелектуальної праці» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Телекомунікації в бізнесі» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент", та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Анісімов, А. М. (2012) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Анісімов, О.М. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Анісімов, О.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з навчальної програма дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 3 курсу заочної форми на-вчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. и Петренко, К.А. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. и Петренко, К.А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. и Петренко, К.А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Карюк, А.О. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ІСТ в МГ на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Л

Лелюк, В.О. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лукіна, Е.В. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лукіна, Е.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чернявская, М.В. и Глебова, М.Л. и Кузнецов, А.И. и Карпалюк, И.Т. (2012) Математические модели для расчета переходных и стационарных режимов работы вентильных двигателей. Монография / М. В. Чернявская, М. Л. Глебова, А. И. Кузнецов, И. Т. Карпалюк; под редакцией М. В. Чернявской. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Чернявська, М.В. и Кузнецов, А.І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернявська, М.В. и Кузнецов, А.І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи «РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНОЇ СИНХРОННОЇ МАШИНИ» З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернявська, М.В. и Кузнецов, А.І. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:28:09 2019 EET.