Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 801 Экономики предприятий городского хозяйства > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | Ж | К | М | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 81.

А

Ачкасов, А.Є. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Базецька, Г.І. и Склярук, Н.І. (2012) Програма і методичні вказівки з проходження переддипломної практики (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз»(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2012) Методичні вказівки до організації дипломування та виконання дипломних робіт (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Петрова, В.Ф. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Петрова, В.Ф. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес - культура» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів 1 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницто і бізнес – культура» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воронков, О. О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» (для студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання підприємницької діяльності» (для студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційн методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика, Математичне програмування)» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гелеверя, Є.М. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. (2012) Методичні вказівки для виконання для виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни «Управління витратами» (для студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління витратами» (для студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління витратами» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. и Петрова, В.Ф. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. и Петрова, В.Ф. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. и Соловйова, О.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. (2012) Програма і робоча програма дисципліни «Банківська справа» (для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковалевська, А.В. (2012) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2012) Програма та робоча програма з дисципліни "Корпоративна соціальна відповідальність" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності "Облік і аудит", напряму "Економіка і підприємництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2012) Програма та робоча програма з навчальної дисципліни "Антикризове управління підприємством" (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму "Економіка і підприємництво", спеціальності "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності спеціальність 7.05070203 - «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності спеціальність 7.06010107-ТГВ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кубатка, М. В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мількін, І.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін , І.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2012) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Горєлкіна , Ю.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Євроінтеграційні процеси у вимірі зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Методичні вказівки з виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне і регіональне управління» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Методичні вказівки з виконання контрольної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств МГ (801) на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне і регіональне управління» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Сиренко, Н.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). Укл.: Пушкар Т. А., Сиренко Н.М. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Сиренко, Н.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Шокурова, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Шокурова, Н.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сиренко, Н.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сиренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2012) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2012) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2012) Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. и Петрова, В.Ф. (2012) Методичні вказівки до виконання випускної роботи за фахом (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи «Економіка праці та соціально-трудові відносини» з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства , 7.03050901 – Облік і аудит, 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.С. (2011) Конспект лекцій дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 2 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. и Тимофієва, С.Б. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. и Тимофієва, С.Б. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103-Електротехнічні системи електроспоживання заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. и Тимофієва, С.Б. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності спеціальність 7.06010107-ТГВ і 7.06010103 МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шокурова, Н.В. (2011) Конспект лекцій дисципліни «Управління капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова, Н.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шокурова, Н.В. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:50 2019 EET.