A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2013"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: V | Б | Д | К | П | С | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 45.

V

Volkov, D. A . and Karpenko, M. Y. (2012) GUIDELINES FOR AN INDIVIDUAL WORK FOR THE DISCIPLINE "1C-ACCOUNTING (in english)" (for 4th year full-time students and 5th year distance learning students - field of study 6.030509 - "Accounting and Auditing"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Volkov, D. A . and Karpenko, M. Y. (2012) GUIDELINES FOR THE LABORATORY WORK "WORKING WITH IRECTORIES IN THE PROGRAM "1C ACCOUNTING" FOR THE DISCIPLINE "1C-ACCOUNTING (in english)" (for 4th year full-time students and 5th year distance learning students - field of study 6.030509 - "Accounting and Auditing"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бочаров, Б.П. and Благодарна, Г.І. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ » (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302 «Раціональне використання водних ресурсів» та магістр спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2012) Інформаційні технології в освіті. Монографія. Documentation. ХНАГХ. (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання РГЗ з навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 «ВВ» та спеціальності 7.06010302 «РВіВР», спеціальності 8.06010108 «ВВ» та спеціальності 8.06010302 «РВіВР ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. and Яковицький, І.Л. and Левіков, Ю.В. (2012) Geo-modeling fundamentals in Google Earth. Guidance for laboratory works and self study on the course "Fundamentals of computerized Architectural Design" (for the 3rd year students for the Bachelor by orientation 6.060102 «Architecture»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2012) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине “ Компьютерная техника и программирование” . Раздел “Электронные таблицы” для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2012) План издания по кафедре Прикладной математики и информационных технологий на 2013г. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. and Костенко, О.Б. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіка підприємства(ЕП) та 6.030509 Облік і аудит(ОіА)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. and Самойленко, М.І. and Протопопова, В.П. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни „Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика;Математичне програмування; Дослідження операцій” (для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. and Протопопова, В.П. and Макогон, Н.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „ Теорія ймовірностей та математична статистика ” (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дядюн, С.В. and Нестеренко , Л.В. and Гавриленко, І,О. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямами 6.030601 – Менеджмент «МГКТС» та 6.020107 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн, С.В. and Нестеренко , Л.В. and Гавриленко, И.А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент спеціальностей «МО», «ЛОГІС»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн, С.В. and Нестеренко , Л.В. and Гавриленко, И.А. (2012) Методичні вказівки з дисципліни «Навчальна практика (Комп’ютерна)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямами 6.030601 – Менеджмент спеціальності «МГКТС» та 6.020107 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн, С.В. and Нестеренко , Л.В. and Макогон, Н.В. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (КОМП’ЮТЕРНА)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент «МО», «ЛОГІС»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпенко, М.Ю. and Волков, Д.А. and Уфимцева, В.Б. and Білогурова, Г.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «Комп’ютерна практика» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямами 6.030504 − Економіка підприємств, 6.030509 − Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна практика» (для студентів 2 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінській, науковій та презентаційній роботі» (для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Нестеренко , Л.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева , В. Б. and Сенчук, Т.С. and Волков, Д.О. and Левиков, Ю.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Підприємство:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2012) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информационные системы и техгологии» для студентов 1 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения по направлениям подготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101 «Гостиничное хозяйство» и 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Погребняк , Б.І. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм» і 6.140101 «Готельне господарство». [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Погребняк, Б.И. and Высоцкая, Г.В. (2012) Методические указания для выполнения лабораторных, практических, самостоятельных и контрольных работ по курсу «Техническое и программное обеспечение» (для студентов 5-го курса дневной и 6-го курса заочной форм обучения магистров специальности 8.18010013 «Управление проектами»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. and Высоцкая, Г.В. (2012) Техническое и программное обеспечение: Конспект лекций для студентов 5-го курса дневной и 6-го курса заочной форм обучения магистров специальности 8.18010013 «Управление проектами». [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Самойленко, М.І. and Білогурова, Г.В. and Протопопова, В.П. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних, гозрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни „Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика; Математичне програмування” (для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, Н.И. and Костенко, О.Б. and Штельма , О.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.070101 - “Транспортні технології ” (за видами транспорту), 6.060101 – ”Будівництво”, спеціальностей “Водопостачання та водовідведення ”, “Теплогазопостачання і вентиляція ”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хренов, О.М. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хренов, О.М. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хренов, О.М. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма з комп’ютерної практики (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хренов, О.М. and Воєводіна, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штельма , О.М. and Белогурова, Г.В. and Дядюн, С.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 - “ Менеджмент ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. and Карпенко, М.Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. and Макогон, Н.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання економічних систем та процесів» для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Яковицький, І.Л. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковицький, І.Л. (2011) Методичні вказівки виконання розрахунково-графічної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології в логістиці». для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03060107, 8.03060107 - «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковицький, І.Л. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови».для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», професійного спрямування «Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковицький, І.Л. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковицький, І.Л. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в логістиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Jul 19 02:40:51 2024 EEST.