Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 601 Менеджмента и публичного администрирования > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | К | Л | П | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 44.

Б

Бардаков , В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Бізнес-культура" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2013) Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості. Рабочий документ. Харьковская национальная академия городского хозяйства. (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах МГ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. Г. Буркун. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Волкова, М.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" з дидактичними матеріалами для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГРИНЕНКО, В.В. (2012) План видання методичних розробок кафедри МММГ в 2013 році. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів" для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. и Кайлюк, Є.М. (2012) Публічне адміністрування. Підручник для студентів спеціальності «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до навчальної ознайомлювальної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Р.Е. Гуляк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до здачі державного іспиту (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. А. Карлова. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 80 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4,5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2012) Ковалевский Г.В. Международный маркетинг. Учебник по дисциплине «Маркетинг услуг» для студентов направления подготовки 6.030601- "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козирєва, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни " Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) " для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.В. Козирєва – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних завдань з дисципліни "Статистика" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Кайлюк, Е.Н. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація виробництва" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, В.О. (2012) Методичні вказівки до навчальної (аналітичної) практики (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.О. Лелюк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, В.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної форми навчання ггалузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Парасюк, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз та рекламні технології» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Парасюк, О.О. и Бондаренко, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Паблік рилейшенз, рекламні технології та маркетинг послуг» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тихонова, Г.Б. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (для студентів 1 курсу заочної та 2 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тихонова, Г.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Г. Б. Тихонова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 24 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Ділове адміністрування (корпоративне управління) для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальнісю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 20:58:48 2019 EET.