A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 601 Management and public administration > Plan 2013"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | Л | П | Т | Ш
Number of items at this level: 44.

Б

Бардаков , В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу заочної форми навчання галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. and Шахова, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. and Шахова, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.06010302 "Раціональне використання і охорона водних ресурсів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Бізнес-культура" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Буркун, І.Г. (2013) Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості. Working Paper. Харьковская национальная академия городского хозяйства. (Unpublished)

Буркун, І.Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах МГ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. Г. Буркун. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Волкова, М.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, М.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" з дидактичними матеріалами для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

ГРИНЕНКО, В.В. (2012) План видання методичних розробок кафедри МММГ в 2013 році. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів" для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. and Кайлюк, Є.М. (2012) Публічне адміністрування. Підручник для студентів спеціальності «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до навчальної ознайомлювальної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Р.Е. Гуляк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до здачі державного іспиту (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. А. Карлова. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 80 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) ПРОГРАМА державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4,5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Організація виробництва та функціонування систем життєзабезпечення міст” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. and Бондаренко, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. and Бондаренко, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни “Менеджмент в міському господарстві” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевський , Г.В. (2012) Ковалевский Г.В. Международный маркетинг. Учебник по дисциплине «Маркетинг услуг» для студентов направления подготовки 6.030601- "Менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевський , Г.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Козирєва, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни " Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) " для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.В. Козирєва – Х.: ХНАМГ, 2013. – 24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних завдань з дисципліни "Статистика" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Кайлюк, Е.Н. and Шаповаленко, Д.О. (2012) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. Підручник для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Браташ, М.А. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Денісова, Н.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Економіка і організація виробництва" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лелюк, В.О. (2012) Методичні вказівки до навчальної (аналітичної) практики (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» )/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.О. Лелюк – Х.: ХНАМГ, 2013. – 25 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, В.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка будівництва" для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної форми навчання ггалузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Парасюк, О.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз та рекламні технології» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Парасюк, О.О. and Бондаренко, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Паблік рилейшенз, рекламні технології та маркетинг послуг» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тихонова, Г.Б. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (для студентів 1 курсу заочної та 2 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тихонова, Г.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна поведінка» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Г. Б. Тихонова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Ділове адміністрування (корпоративне управління) для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальнісю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності на підприємствах міського господарства» для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat May 25 17:34:15 2024 EEST.