A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 503 the Economic theory and international economics > Plan 2013"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | М | Н | О | Р | Ф | Ш
Number of items at this level: 25.

Є

Єгорова , О.Ю. and Батістова , О.І (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Можайкіна , Н.В (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (МО-т, ЛОГІС, МОМГ, МОМС, МГКТС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна , Н.В (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (МО-т, ЛОГІС, МОМГ, МОМС, МГКТС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна , Н.В (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Наумов, М.С. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (МО т, МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС). [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (ЛОГІС, МОМГ, МОМС, МГКТС). [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. and Шекшуєв, О.А. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)») («Транспортні системи», «Організація перевезень та управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. and Шекшуєв, О.А. (2012) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (МО-т, МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС). [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов , М.С. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (МО т, МГКТС, МОМГ, МОМС, ЛОГІС). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Островський, І.А. and Тимофієва , С.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та тематика курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Макроекономіка)» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва , С.Б. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахункової роботи з дисципліни «Макроекономіка»для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва , С.Б. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахункової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Решетило, В.П. (2012) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з макроекономіки (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. (2012) ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА 2013 РІК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Можайкіна , Н.В and Москвіна, А.О. and Батістова , О.І (2012) Навчальний посібник з дисципліни "Економічна теорія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Наумов, М.С. (2012) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ. МОНОГРАФІЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Пиж , Н.С. and Шубка , О.В. (2012) ТРУДОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНІВ: ПРОСТОРОВЕ РОЗМІЩЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ. МОНОГРАФІЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and СТАДНИК, Г.В. and Штефан, С.І. (2012) Навчальний посібник з дисципліни "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федотова, Ю.В. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федотова, Ю.В. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шекшуев, А. А. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни “зовнішньоекономічна діяльність” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. А. Шекшуєв. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 52 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шекшуєв, О.А. and Наумов, М.С. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовку 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)») («Транспортні системи», «Організація перевезень та управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штефан, С.І. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ » ( для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрями підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штефан, С.І. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « Політична економія» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штефан, С.І. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Apr 14 20:30:01 2024 EEST.