Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Городской и региональной экономики > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Д | К | П | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 24.

Є

Єсіна, В.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2012) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. и Дворкін, С.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. и Дворкін, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» і виконання практичних завдань (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Стратегія підпри-ємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Величко, В.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.030504 01 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Телятник, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Телятник, С.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Міської і регіональної економіки на 2013 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дворкін, С.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Княжеченко, В.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2012) Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Панова, О.Д. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Покуца, І.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Технологічна практика (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Славута, О.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тітяєв, В.В. (2013) Методичні вказівки до виконання РГЗ з курсу «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тітяєв, В.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «Інфраструктура підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:27:01 2019 EET.