A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > Economies of building > Plan 2013"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Ж | К | С | Т | Ч | Ю
Number of items at this level: 27.

Б

Бибик, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» (англійською мовою) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Укл.: Бібік Н.В.. – Харків: ХНАМГ, 2013 – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гнатченко, Є. Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство та архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202) / 8.06010202 - Містобудування / Укл.: Гнатченко Є.Ю.. – Харків: ХНАМГ, 2012. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка нерухомості » (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр денної форми навчання за спеціальністю7.03050401/ 8.03050401 «Економіка підприємства») / Укл.: Гнатченко Є.Ю.. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка нерухомості » (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр денної форми навчання за спеціальністю7.03050401/ 8.03050401 «Економіка підприємства») / Укл.: Гнатченко Є.Ю.. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Укл.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2013. - 17 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. and ПРИЖКОВА, О.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202 /8.06010202 – Містобудування)/ Укл.: Гайко Є.Ю.,Прижкова О.Ю., – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Железнякова, І.Л. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіка будівництва_____ на 2013 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Кухтін, К.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «КОМЕРЦІЙНА РОБОТА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кухтін, К.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кухтін, К.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Світлична, Т.І. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНАМГ, 2013. - . [Teaching Resource] (Unpublished)

Скала, Г.Ф. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101– Будівництво. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тараруэв, Ю.О. (2012) Програма фахового екзамену бакалаврів до вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» [Текст] / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С.Ю. Юр’єва, Ю.О. Тараруєв. – Х.: ХНАМГ, 2013. – __ с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Економічна діагностика» для студ. 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спец. 7.03050401 – «Економіка підприємства» [Текст] / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю.О. Тараруєв. – Х.: ХНАМГ, 2013. – __ с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Управління капіталом» для студ. 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спец. 7.03050401 – «Економіка підприємства» [Текст] / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю.О. Тараруєв. – Х.: ХНАМГ, 2013. – __ с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2012) Тараруєв Ю. О. Конспект лекцій з курсу «Стратегічне управління підприємством» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – «Економіка підприємства») / Тараруєв Ю.О. – Харків: ХНАМГ, 2013. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.І. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.И. and Коненко, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 4,5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 –« Економіка підприємства» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеканова, Л.Г. (2012) Програма та робоча програма з навчальної дисциплiни «Комерційна робота» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101- "Транспортні технології (за видами транспорту)") / Укл.: Л.Г.Чеканова – Х.: ХНАМГ, 2013. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юрьева, С.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „ Фінанси будівельного підприємства” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства” / Укл.: Юр’єва С.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”) / Укл.: Юр’єва С.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”) / Укл.: Юр’єва С.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр’єва, С.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Фінанси будівельного підприємства” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства” / Укл.: Юр’єва С.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2013. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Mar 3 01:19:00 2024 EET.