Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 401 Систем электроснабжения и электропотребления городов > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | К | М | Р | Х | Я
Количество объектов на этом уровне: 32.

Б

Блощенко, Т.В. (2012) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри електропостачання міст на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» та студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2012) Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» та спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» та спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Воропай, В.Г. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Електрична частина станцій та підстанцій" для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Саприка, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Понижувальна підстанція 110/10 кВ” з курсу "Електрична частина станцій та підстанцій" для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Дьяков, Є.Д. и Гаряжа, В.М. (2012) Довідкові матеріали до дипломного проектування. Частина 2. Силові кабелі для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Доценко, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Технологія виробництва електроенергії для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доценко, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Енергозабезпечення міст” для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Електротехнічні матеріали"для студентів 2 курсу денної та 2, 3 курсІВ заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” та 6.050702 “Електромеханіка” зі спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Світлотехніка та джерела світла”, “Електричний транспорт”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Кабельні та повітряні лінії електропередачі" для студентів 4 курсу денної та 5 курсів заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з курсу “Кабельні та повітряні лінії електропередачі” для студентів 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калюжний, Д.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Електропостачання та електрозбереження» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія», а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальов, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Автоматизований електропривод” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маляренко, В.А. и Абраменко, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та магістерських робіт для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. и Абраменко, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виробничої практики для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності «Електротехнічні системи електропостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. и Абраменко, І.Г. (2012) Наскрізна програма практики для студентів 1-5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 5-6 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” для студентів 6 курсу заочної форми навчання та cлухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103, 8.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2012) Методичнівказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2012) Методичні до самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 5 курсів денної та заочної форми навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2012) Методичні до самостійного вивчення дисципліни «Панування та обробка результатів експерименту» для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Рум’янцев, Д.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Техніка високих напруг"для студентів 4 курсів денної заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рум’янцев, Д.В. и Поліщук, О.Ю. (2012) ДОВІДНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хитров, А.В. (2012) Конспект лекції з курсу «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання» для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «Будівництво» зі спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хитров, А.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання»для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Ягуп, В.Г. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Математичні задачі електроенергетики» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:21:28 2019 EET.