Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 307 Физики > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Н | О | П
Количество объектов на этом уровне: 7.

Б

Безуглий, А. В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Назаренко, Є.І. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри _фізики_ на 2013 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Орел, Є.С. (2012) Математичний вступ до курсу фізики. Методичні вказівки до само-стійної роботи студентів з курсу “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки ба-калаврів (6.050701) «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Зага-льна фізика”. Розділ “Механіка”. Частина 2 (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів (6.050701) «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Елект-ромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “За-гальна фізика”. Розділ “Механіка” (для студентів 1 курсу денної і за-очної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів (6.050701) «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Петченко, Г.О. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки ба-калаврів (6.050701) «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А. С. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2012) Конспект лекцій з курсу “Загальної фізика” (для студентів 1 ку-рсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки бака-лаврів (6.050701) «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:25:50 2019 EET.