Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р | Ф | Я
Количество объектов на этом уровне: 31.

Б

Бєліков, Ю.А. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жванко, Л.М. (2012) Краєзнавство. Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2012) Краєзнавство: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Краєзнавство» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6. 030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік та аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060102 - "Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Історія української культури” для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рассоха, І.М. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Естетика» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» та 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Естетика» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020107 – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 - «Облік і аудит», 7.0305090401 - «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 "Економіка підприємництва" та 7.03050901 "Облік та аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Естетика» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри історії та культурології на 2013 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.070101 - "Транспортні технології (за видами транспорту)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2010) ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ. Курс лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.Г. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 7.14010101,8.14010101- "Готельна і ресторанна справа. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2, 3 курсу денної форми навчання напрямів 6.030504 – «Економіка підприємства“, 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Етика та естетика» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 - Туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030601 - «Менеджмент», 6.020107 - «Туризм», 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яцюк, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво), 7.06010103 "Міське будівництво та господарство", 7.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за галуззю знань 0601 - "Будівництво та архітектура" напрямів підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)" та 6.060101 - "Будівництво" (спеціальності "Водопостачання та водовідведення"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 "Електричний транспорт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. и Жванко, Л.М. (2012) Методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни «Історія України» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:27:32 2019 EET.