Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 206 Высшей математики > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Д | К | М | Я
Количество объектов на этом уровне: 16.

Б

Бізюк, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 7.03050901 – «Облік і аудит», 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)», 7.06010101– «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 - "Міське будівництво та господарство", 7.06010107 –«Теплогазопостачання та вентиляція», 7.05070203 – «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Вороновська, Л.П. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Олександрова, Л.М. и Шульгіна, С.С. (2012) Методичні вказівки з вищої математики (для самостійної роботи студентів 1, 2 курсів заочної форми навчання всіх напрямів підготовки). Частина 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Данилевський, М.П. и Радченко, В.В. (2012) Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи теорії ймовірності» з дисципліни «Вища математика» з прикладами розв’язання типового варіанту (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, Л.Б. (2012) Дискретна математика для менеджерів (навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2012) План видання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики на 2013 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Архіпова, О.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, Анатолій Іванович и Якунін, Анатолій Вікторович (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Вища математика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, спеціалізація “Економіка підприємств міського гос-подарства з поглибленим вивченням іноземної мови”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, Анатолій Іванович и Якунін, Анатолій Вікторович (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Вища математика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”, спеціалізація “Економіка підприємств міського господарства з поглибленим вивченням права”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов , Анатолій Іванович и Якунін, Анатолій Вікторович и Ситникова, Юлія Валеріївна (2012) Вища математика. Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. (2012) Навчальний довідник з навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за всіма напрямами підготовки. / Укл.: Кузнецова Г.А., Ламтюгова С.М, Ситникова Ю.В. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 120 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мордовцев, С.М. (2012) Методичні вказівки з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для практичних занять зі студентами 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Якунін, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика 2» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якунін, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.06010107 – «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якунін, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:03 2019 EET.