Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 202 Водоснабжения и водоотвода > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Д | К | С | Т | Ч | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 58.

А

Айрапетян, Т.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2-3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Булгакова, О.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міські інженерні мережі » (для студентів 2-3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)” та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Благодарна, Г.І. и Булгакова, О.В. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Булгакова, О.В. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Бєляєва, В.М. (2012) Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових стічних вод” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Сорокіна, К.Б. и Дегтяр, М.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 1. Гідротехнічні та водозабірні споруди. Модуль 2. Водопровідні мережі та споруди. Модуль 3. Очисні споруди водопостачання (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Мікробіологія” (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси) та 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2013) Програма та робоча програма з дисципліни «Охорона водних ресурсів» для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Технологія заготівельних і монтажних робіт» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Шевченко, Т.О. (2012) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності роботи вк систем” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Дегтяр, М.В. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Дегтяр, М.В. (2012) Програма та робоча програма з дисципліни «Надійність ВК систем» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Ковальова, О.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Сорокіна, К.Б. и Благодарна, Г.І. (2012) Програма державної атестації та методичні вказівки до виконання дипломних проектів та атестаційної магістерської роботи: структура та правила оформлення (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання, слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем” (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання, слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Ковальова, О.О. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “Екологія (за професійним спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” (спеціальність «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалёва, Е.А. (2012) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов дневной и заочной формы обучения специальности 7.06010302 «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалёва, Е.А. (2012) Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010302 «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни "Водовідвідні мережі і споруди"(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи по дисципліні "Водовідвідні мережі і споруди"(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сорокіна, К.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні методи водопідготовки» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні основи водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ВВіОВ на 2013 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2012) Спеціальні методи водопідготовки: Конспект лекцій (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни „Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності роботи вк систем” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тихонюк-Сидорчук, В.О. и Ткачов, В.О. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Технічні основи водопідготовки та водопостачання” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткачов, В.О. и Ковальова, О.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія (за професійним спрямуванням)” для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чуб, І.М. (2011) Методичні вказівки самостійного вивчення дисципліни «Методи оперативного керування ВК систем» та виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 5-6 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої освіти за напрямами 0926 ¬«Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2012) Масообмінні процеси водопідготовки: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи оперативного керування ВК систем» (для студентів 5-6 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої освіти за напрямами 0926 ¬«Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, Т.О. (2011) «Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд» (конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103“Гідротехніка (Водні ресурси)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2012) Інженерна гідравліка (конспект лекцій для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Насосні і повітродувні станції» (для студентів 3-4 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яковенко, М.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним напрямом) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковенко, М.М. и Шевченко, Т.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ярошенко , Ю.В. и Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. и Бєляєва, В.М. (2012) Насосні та повітродувні станції: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:21:22 2019 EET.