Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 201 Инженерной экологии городов > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | Г | Л | П | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 38.

І

Іщенко, А.В. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Загально-екологічної навчальної практики» ЗМ 1. Загально-екологічний блок (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іщенко, А.В. (2012) Програма та робоча програма «Загально-екологічної навчальної практики» ЗМ 1. Загально-екологічний блок (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іщенко, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бараннік, В.О. и Ладиженський, В.М. и Дядін, Д.В. и Бекетов, В.Є. (2012) Методичні вказівки до виконання дипломних, магістерських проектів та проведення державної атестації(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. и Чернікова, О.Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ”(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буткевич, А.М. (2012) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2013 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Конспект лекцій з дисципліни Прикладна аероекологія „Апарати сухої очистки газів”(для студентів 4 курсу (7семестр) денної та 4 курсу (8 семестр) заочної форм навчання напряму 6.040061 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Виставна, Ю.Ю. (2012) Виставна Ю.Ю, Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, практичних і самостійних занять з дисципліни „Інженерна гідрологія (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Виставна Ю.Ю., Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна гідрологія (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.060103-Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Конспект лекцій з дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни „Метеорологія і кліматологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Метеорологія і кліматологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Гідрологія та гідрометрія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Метеорологія і кліматологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для слухачiв другої вищої освiти спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне будiвництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Прикладна гідроекологія” (для студентів 3-5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженський, В.М. и Вергелес, Ю.І. (2012) Програма та робоча програма «Преддипломної практики» та «Науково-дослідницької практики» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пономаренко, Є. Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в охороні довкілля» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спірін, О.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стольберг, Ф.В. и Ладиженський, В.М. и Вергелес, Ю.І. (2012) Екологія міста. Колективна монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чернікова, О.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА» (для студ. 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія людини» (для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шатровський, О.Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Біологія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шатровський, О.Г. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Біохімія та мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:24:28 2019 EET.