Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Г | К | М | П | Т | У | Ш
Количество объектов на этом уровне: 37.

Є

Євдокімов, А.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Білогуров, В.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища геодезія» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кащавцева, А.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технології ГІС» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”) / Авт. Кащавцева А. Ю. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Технології ГІС» (для студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій ) / Авт. Кащавцева А. Ю. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Пеньков, В.А. (2012) Програма та робоча програма проведення навчальної практики (геодезичної) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Шипулін, В.Д. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Шипулін, В.Д. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, лабораторних робіт та практичних занять з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології») / Авт. Кащавцева А. Ю., Шипулін В. Д. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціалізації «Водовідведення у будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2012) Програма та робоча програма проведення практики з інженерної геодезії для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Раціональне використання водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2012) Методичні вказівки до лабораторних, розрахунково-графічних та самостійної роботи з дисципліни «Планування та управління ГІС-проектами» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 Геоінформаційні системи і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування та управління ГІС-проектами» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 – Геоінформаційні системи і технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2013) МОНОГАФІЯ. УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2013) УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. Монографія. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Ткаченко, Ю.В. и Радзінська, Ю.Б. (2013) СТЕЙКХОЛДЕРНА СТРАТЕГІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Ткаченко, Ю.В. и Радзінська, Ю.Б. и Євдокімов, А.А. (2013) МОНОГАФІЯ. СТЕЙКХОЛДЕРНА СТРАТЕГІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. Другой. ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2012) Конспек лекцій з дисципліни “Геоінформаційні системи і геодезія” (для стулентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Патракеєв , Ігор Михайлович (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2013) О. Є. Поморцева Навчально-практичний посібник "КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ" Лабораторний практикум Для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» з дисципліни «Основи теорії систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Програмування прикладних ГІС задач» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Підгорна, Я.О. и Поморцева, О. Є. и Умніцин , В.В. (2012) Програма та робоча програма проведення геодезичної практики для студентів 1 та 2 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Толстохатько, В.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Метешкін, К.О. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Поморцева, О.Е. (2012) В.А. Толстохатько, К.О. Метешкін, І.М. Патракеєв, О.Е. Поморцева Бази даних. Навчальний посібник для студентів 2-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Х.: ХНАГХ, 2013. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Умніцин , В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійних робіт з дисципліни “Програмування прикладних ГІС задач” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

У

Умніцин , В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять з дисципліни “Інформаційні мережі” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Умніцин , В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни “Супутникова геодезія” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Умніцин , В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інформаційні мережі” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Умніцин , В.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Інформаційні мережі” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картогрфія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Умніцин , В.В. (2012) План видання на 2013 рік кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2012) Програма та робоча програма проведення навчальної практики (геодезичної) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2012) Програма та робоча програма виробничої практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2012) Програма та робоча програма дипломного проектування для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:24:11 2019 EET.