Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | З | К | Л | М | Ш
Количество объектов на этом уровне: 15.

Б

Болотских , О.Н. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів на 2013 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. и Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. и Шаповал, С.В. и Морковська, Н.Г. и Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту та магістерської роботи по кафедрі «Технологія будівельного виробництва та будівельні матеріали» (для студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки спеціаліст і магістр зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотова , Н.М. (2012) МЕТОДІЧНИ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з дисциліни «Організація ремонту житла і будівель» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки6.030601 – «Менеджмент»професійного спрямування«Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2012) ПРОГРАММА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 – «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Качура, А.О. и Атинян , А.О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» для студентів 4, 5 курсів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти рівня підготовки бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Помазан, М.Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технологія зведення спеціальних споруд», виконання практичних завдань та розрахунково-графічної роботи (для студентів 4, 5 курсів денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, самостійної та розрахункової роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» (для студентів 4, 5 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та освітньо-кваліфікаційного рівня 7.06010103 спеціаліст, 8. 06010103 магістр спеціальності «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лапшин, О.С. (2012) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2012) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво », 7.06010107 «Теплогазопостачання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лапшин, О.С. и Якименко, О.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійної роботи з курсу «ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Морковська, Н.Г. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія зведення ремонту, реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної, заочної форм навчання та слухачів 3 курсу другої вищої освіти рівня підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. и Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. и Морковська, Н.Г. и Золотова , Н.М. и Баранова, А.А. и Помазан, М.Д. и Атинян , А.О. и Якименко, О.В. и Лапшин, О.С. и Рапина, Т.В. (2012) НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ УСІХ ВИДІВ ПРАКТИК (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» рівня підготовки бакалавр та спеціалістів денної і заочної форм навчання, магістрів за спеціальністю 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 11:32:40 2019 EET.