Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | Ж | З | Л | Н | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 21.

А

Апатенко, Т.М. и Мізяк, М.І. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» для студентів 4 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування "Готельне господарство". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2012) «ПЛАНУВАННЯ І БЛАГОУСТРІЙ МІСТ» Навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, С.М. (2012) Конспект лекцій з курсу МІСЬКІ ВУЛИЦІ ДОРОГИ (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2012) Конспект лекцій з курсу МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання,за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи управління територіями (для студентів 3 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – ”Геодезія, картографія та землевпорядкування” ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. (2012) Конспект лекцій з курсу Реконструкція житлових і громадських будинків для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання,слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2011) Методичні вказівки до курсового проекту, практичних занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція житлових територій" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова , Т.В. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція житлових і громадських будинків" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки (6.060101) – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експеременту(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА З II ТЕХНОЛОГІЧНОЇ, ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів 4 і 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний , О.В. и Черноносова, Т.О. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (для студентів 5 курсу денної, 6 кусу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти,спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» (для студентів 4 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Комплексне освоєння міської забудови» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник , І.Е. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Утримання міської забудови» (для студентів 4 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Надрова, О.О. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літературикафедри Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. и Мороз , Н.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної і практичних робіт «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 2 та 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101-«Будівництво», спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Мороз , Н.В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійних занять та виконання практичних і контрольних робіт з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101-«Будівництво» з спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Черноносова, Т.О. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2012) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТ" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" та спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель (ТОРтаРБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штомпель, Н.Е. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ) З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ»(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка ” та слухачів другої вищої освіти спеціальності "Світлотехніка та джерела світа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. (2013) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ.Монография. Другой. кафедра містобудування. (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:27:10 2019 EET.