Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 101 Строительных конструкций > План 2013"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Л | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 19.

Л

Лугченко, О.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Будівлі і споруди» (для сту-дентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій місцевого самоврядування" напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Будівлі і споруди»(для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій місцевого самоврядування" напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Попельнух, В.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу " Проектування дерев’яних конструкцій " для студентів 4 курсу денної форми навчання, 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Попельнух, В.М. (2012) Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з курсу " Проектування дерев’яних конструкцій " для студентів 4 курсу денної форми навчання, 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2012) Курс лекцій з дисципліни "Технічна реконструкція будівель" ( для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "МБГ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2012) Методичні вказівки до виконання РГР з дисциплін "Технічна реконструкція будівель" ( для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "МБГ"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Рудаков, В.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Проектування металевих конструкцій" (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седишев, Є.С. (2012) Методичні рекомендації та програма з проведення другої виробничої практики (для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" спеціа-льності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сироменко, А.Н. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу "Будівельні конструкції" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку 6.060101-"Будівництво" для спеціальності ТГВ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Залізобетонні та кам’яні конструкцій» (для студентів 3,4 курсів всіх форм навчання напрямку підготовки 6.060101-«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 - ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сєдишев, Є. С. (2012) Наскрізна програма з проведення практик для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та спеціальності 7.06010101, 8.06010101 - "Промислове і цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіроменко, А.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій у будівництві» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіроменко, А.М. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Будівельних конструкцій на 2013р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до практичних, самостійної роботи та РГР з курсу «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної та лабораторної роботи з курсу "Спецкурс за напрямком магістерської роботи, планування та обробка результатів експертименту " ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи наукових досліджень" ( для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку "Будівництво" спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з курсу "Основи наукових досліджень та системний аналіз" ( для студентів 4 денна та 5 курсу заочної форм навчання напрямку "Будівництво" спеціальності "ПЦБ", "МБГ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу "Спецкурс за напрямком магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку "Будівництво" спеціальності 8.06010101 "ПЦБ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. (2012) Тексти лекцій з курсу "Основи наукових досліджень" ( для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку "Будівництво" спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:25:39 2019 EET.