A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > Managements of city and regional development > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Ж | О | П | Ф | Ш
Number of items at this level: 32.

Б

Богдан, Н.М. (2011) Конспект лекцій з дисциплін «Основи менеджменту і маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво і господарство» та студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної робот на виконання практичних завдань з дисциплін «Основи менеджменту і маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво і господарство» та студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Васильєв, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 -«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. (2011) „МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ”: монографія. ХНАМГ. (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Богдан, Н.М. (2011) Навчальний посібник з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.В. and Шевченко, В.С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2011) Логістика: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Одаренко, Т.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентами спеціальності 7.0610101 – «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і контрольної роботи слухачами другої вищої освіти спеціальності 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма дисципліни «Менеджмент в будівництві» (для студентів спеціальності 7.0610101 – «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Пашков, В.І. (2011) Безпека життедіяльності та цивільна оборона: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Безпека життедіяльності: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовк и 6.060101 - «Будівництво», 6.030504- «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Економіка підприємства та «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. and Чугунова, І.Л. (2011) Основи охорони праці: Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пашков, В.І. and Чугунова, І.Л. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист»(для слухачів другої вищої спеціальностей «Економіка підприємства та «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспєлов, О. В. (2011) Системи технологій галузі (міське господарство): Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу (для студентів 2 курсу, заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504- «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспєлов, О. В. (2011) Системи технологій і організація технологічного процесу на підприємствах ЖКГ: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу, заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509- «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поспєлов, О. В. (2011) Системи технологій і організація технологічного процесу на підприємствах ЖКГ: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни (для студентів 2 курсу, заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509- «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. and Васильєв, О.В. and Жовтяк , Г.А. (2011) План видання навчально - методичної літератури кафедри ММРР (803). ХНАМГ. (Unpublished)

Ф

Фісун, К.А. and Жовтяк , Г.А. (2011) Маркетинг: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фісун, К.А. and Жовтяк , Г.А. (2011) Менеджмент: Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шевченко, В.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Apr 15 19:59:42 2024 EEST.