A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > the Informative systems and technologies > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | К | Л | М | О | Ч
Number of items at this level: 49.

В

Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спец. 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. Б. Воронкова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О. О. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. and Ачкасов, А.Є. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»,7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. and Охрименко, В.Н. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпалюк, І.Т. (2011) Конспект лекцій з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" напрям 6.030601 "Менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки (6.030504) – «Економіка підприємства», (6.030509) – «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти спеціальності "Економіка підприємства" та "Облік і аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.060101) – «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Карюк, А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни Обчислювальна техніка і програмування (для студентів, які навчаються за галуззю 0507 - Електротехніка та електромеханіка напряму 6.050702 – електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Карюк, А.О. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Кононова, К.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Костенко, О.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу "Операційні системи" напрям "Менеджмент" спеціалізація "Інформаційні системи в менеджменті". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Костенко, О.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Операційні системи» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карюк, А.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни Обчислювальна техніка і програмування (для студентів, які навчаються за галуззю 0507 - Електротехніка та електромеханіка напряму 6.050702 – електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2011) «Мови програмування» Конспект лекцій. для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2011) «Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій. Для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы (РГР) и практическим занятиям по дисциплине «Системное администрирование» для студентов 6 курса заочной формы обучения специальности 7.03060101 – «Менеджмент организаций и администрирование». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы (РГР) по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Языки программирования» для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри 802 "ІСТ в МГ" на 2012 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лукіна, Е. В. and Єрьоменко, С. Б. and Чернушенко, О. І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА (СПЕЦКУРС)" (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання 7.092101 (7.06010101) – "Промислове і цивільне будівництво". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукіна, Е.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукіна, Е.В. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукіна, Е.В. (2010) Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" для студентів 2 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702(0922) "Електромеханіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» ((для слухачів другої вищої освіти за-очної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит») /Укл.: Мор-довцев С.М. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 32 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ І АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Системи управління базами даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій"). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Охріменко, В.М. (2010) Охріменко, В. М. Інформаційні технології в проектуванні [Текст]: методичні вказівки до лабораторних робіт (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво спеціальності 7.092101 Промислове і цивільне будівництво) / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Охріменко, В. М. Комп'ютерна графіка в будівництві [Текст]: методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 2 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво, та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське будівництво та господарство) / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Охріменко, В. М. Конспект лекцій з дисципліни „Апаратне забезпечення інформаційних систем” (для студентів 3, 4 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті") [Текст] / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 140 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Охріменко, В.М. Апаратне забезпечення інформаційних систем [Текст]: методичні вказівки до практичних занять (для студентів 3, 4 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті") / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Охріменко, В.М. Апаратне забезпечення інформаційних систем [Текст]: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи (для студентів 3, 4 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування, напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті") / В. М. Охріменко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2011) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092101 (7.06010101) – "Промислове і цивільне будівництво"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Охріменко, В. М. Інформаційні системи і технології на підприємстві [Текст]: методичні вказівки до лабораторних робіт (для студентів 5 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 Економіка підприємства) / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Охріменко, В. М. Інформаційні системи і технології на підприємстві [Текст]: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 Економіка підприємства) / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Охріменко, В. М. Інформаційні технології в будівництві, бази даних [Текст]: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво, та слухачів другої вищої освіти спеціальностей ПЦБ, МБГ) / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Охріменко, В. М. Конспект лекцій з дисципліни „Інформаційні технології в будівництві, бази даних” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво, та слухачів другої вищої освіти спеціальностей ПЦБ, МБГ) [Текст] / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: - ХНАМГ, 2012. – 140 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Охріменко, В. М. Конспект лекцій з дисципліни „Основи наукових дослі-джень та системний аналіз” (для студентів 5 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0601 Будівництво та архітектура, напряму підготовки 6.060101 Будівництво, та слу-хачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське будівництво та госпо-дарство) [Текст] / В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: - ХНАМГ, 2012. – 140 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чернявська, М.В. and Карпалюк, І.Т. and Глєбова, М.Л. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни "Основи метрології і електричні виміри" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 19 04:58:59 2024 EEST.