A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 507 Economics and Marketing > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Б | В | Г | Е | Ж | К | М | О | П | Р | С | Ц | Ш
Number of items at this level: 89.

Соловйова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). / Укл.: О.А.Андренко –Харків: ХНАМГ, 2012. – ______. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять та ви-конання контрольної роботи з дисципліни «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом-ної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, І.А. and Пушкар, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Косяк, А.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освітиспеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

БОЙКО, Л.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси»для проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. and Федорова, В.Г. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. and Федорова, В.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінановий менеджмент» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (загальна теорія» (для студентів освітньо – професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи комерційної діяльності» для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів заочної форми навчання, галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання і для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воронков, О.О. (2010) Конспект лекцій: Дослідження операцій (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1 С Бухгалтерія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гелеверя, Є.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Горєлкіна , Ю.В. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Горєлкіна , Ю.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної (контрольної роботи ) і самостійної роботи з курсу «Аудит» для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - Економіка підприємства і 7.050106 - Облік і аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Е

Едаменко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Едаменко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» (для студентів освітньо – професійного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жемеренко, О.В. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з курсу «Біржова діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жемеренко, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовтяк , Г.А. (2011) Ціноутворення: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Килимник, І.І. and Циганок, В.Н. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Стратегія підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська , А.В. and Федорова, В.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стартегічне управління підприємством» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мількін, І.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2010) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2010) Методичні вказівки для вконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Одаренко, Т.Є. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Кожокіна, К.О. (2010) Історія економіки та економічної думки: Методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Кожокіна, К.О. (2010) Соціальна економіка: Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства» факультету післядипломної освіти і заочного навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес планування в умовах ринку» (для студентів спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Федоронько , Н.С. (2011) Конспект лекцій з курсу "Економічна діагностика" для студентів освятньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» і студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - «Економіка підприємства»заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Петрова, В.Ф. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства» (для слухачів другої вищої 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» (для слухачів другої вищої 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова, В.Ф. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 2» (для слухачів другої вищої 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петрова , В.Ф. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія» (для слухачів другої вищої 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2010) «Бізнес-планування». Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2011) Євроінтеграційні процеси у вимірі зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. ХНАМГ. (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2011) Конспект лекцій дисципліни «Історія економіки та економічної думки»для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2011) План видання кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2012р. ХНАМГ. (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. and Килимник, І.І. and Циганок, В.Н. (2011) Оподаткування підприємств: Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. and Кожокіна, К.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. and Сиренко, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. and Циганок, В.Н. (2011) Програма і робоча програма з ознайомлювальної практики (для студентів 1 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Родченко, С.С. (2010) Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Родченко, С.С. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Родченко, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Родченко , С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сиренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2011) Методичні вказівки «Історія економіки та економічної думки» для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сиренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сиренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Є. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці і соціально – трудові відносини» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Є. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Є. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Э. (2011) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально – трудові відносини» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ц

Циганок, В.Н. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Оподаткування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Циганок, В.Н. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шевченко, В.С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шокурова, Н.В. (2011) Методичні вказівки з курсу «Економічна діагностика» для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» і студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шокурова, Н.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шокурова , Н.В. (2011) Внутрішній економічний механізм підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Dec 8 18:48:21 2023 EET.