Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 606 Иностранных языков > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | В | З | К | М | Н | О | П | С | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 75.

І

Ільєнко, О.Л. (2011) Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування»(англійська мова)(для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.020107 – “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 «Готельн0-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.060102 – «Архітектура» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “ Іноземна мова професійного спрямування” (англійська мова) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бугаєва, В.Ю. (2011) ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» модуль 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» спеціальності СДС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», «Електротехнічні системи електроспоживання спеціальності ЕСЕ) ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для самостійних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності “Міське будівництво і господарство”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчаннянапряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальностей “Міське будівництво і господарство”, “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зуб, В.О. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга ноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кладько, Н.С. (2011) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу заочної форми за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобяков, С.В. и Міщенко, К.О. (2011) Збірник текстів і завдань для практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2011) Методичні вказівки для практичних завдань з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. и Кладько, Н.С. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.080101- «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Маматова, О.В. (2010) Методичні вказівки «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів 1-2 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2011) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “ Іноземна мова професійного спрямування” (англійська мова) студентів 1 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної і 1-2 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моісєєнко, О.Б. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (франзуцька мова) для студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" (французька мова) для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та ресторанна страва»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моісєєнко, О.Б. (2010) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (франзуцька мова) для студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" (французька мова) для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та ресторанна страва»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моісєєнко, О.Б. (2010) Методичні вказівки для практичної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» , 6.140101«Готельна та ресторанна страва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2011) Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, Н.Д. и Тарабановська, О.М. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, Н.Д. и Тарабановська, О.М. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, Н.Д. и Тарабановська, О.М. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Наумова, І.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання», спеціальності 8.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) Методичні вказівки для практичної та самостійної робити з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування»,«Наукова іноземна мова діяльності», «Професійна іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова діяльності» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.08010105– «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція», спеціальності 8.06010108 – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010202– «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Омельченко, А.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова», "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова, "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму – 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писаренко, Л.М. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2011) Програма робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «ТУРИЗМ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. и Юрченко, Д.О. (2011) Збірник тексті і завдань для практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова, "Друга іноземна мова*" (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «ТУРИЗМ» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. и Юрченко, Д.О. (2011) Збірник тексті і завдань для самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова», "Друга іноземна мова*" (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за з напрямами підготовки 6.020107 «ТУРИЗМ» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сергєєва, Г.Б. (2011) Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сергєєва, Г.Б. (2011) Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сергєєва, Г.Б. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла» модуль 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шелухіна, В.С. (2011) Контрольні роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова» (Німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шелухіна, В.С. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) для студентів 1курсу та "Ділова іноземна мова друга" (німецька мова) для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Туризм», «Готельна та ресторанна страва»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумейко, Л.В. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101 - "Транспортні системи", 7.07010104-"Організація і регулювання дорожнього руху ", 7.07010102 - "Організація перевезень і управління на транспорті"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шумейко, Л.В. (2010) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної спеціальностей 7.07010104-"Організація руху", 7.07010101 - "Транспортні системи", 7.07010102 - "Організація перевезень". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юрченко, Д.О. (2010) Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2010) Методичні вказівки з дисципліни “Іноземна мова” (німецька мова) (для організації практичної роботи студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Н.П. (2011) Збірник текстів з дисциплін «Друга іноземна мова», "Ділова іноземна мова друга"(французька мова) для організації практичної роботи студентів 3-4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, Н.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:24:27 2019 EET.