Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Д | К | М | П | С | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 29.

Б

Благодарна, Г.І. и Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ » (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та магістр спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воєводіна, М.Ю. (2011) Основи геомоделювання в Google Earth. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот і самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2011) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине “ Компьютерная техника и программирование” для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури каф ПМтаІТ на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. и Штельма , О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА.Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дядюн, С.В. (2010) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Методические указания к проведению лабораторных, самостоятельных и контрольных работ для студентов 2 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА Лабораторные, самостоятельные и контрольные работы для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 6.170202 «Охрана труда»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» «Організація реєстру документів засобами MS Office» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. и Нестеренко , Л.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» «Розробка і оптимізація проектів засобами MS Project» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова , Г.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Нестеренко , Л.В. и Білогурова, Г.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Частина 1»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева , В. Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы и практическим за-нятиям по дисциплине “ Теория вероятностей и матетматическая статистика” для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І,О. (2011) Інформаційні системи і технології.Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Погребняк, Б.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Штельма , О.М. (2012) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни „Дискретна математика” (для студентів 3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Погребняк, Б.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Iнформатика»для студентів 1-го і 2-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технічне та програмне забезпечення» для студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм навчання за спеціальності 8.18010013 – «Управління поректами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Самойленко, М.І. и Білогурова, Г.В. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, М.І. и Білогурова, Г.В. и Штельма , О.М. и Протопопова, В.П. (2011) ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА Теорія ймовірностей та математична статистика Математичне програмування (Конспект лекцій для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи і технології в туризмі” (для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, М.В. и Кузьмичова, К.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни „Інформаційні системи і технології в туризмі” (для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. и Костенко, О.Б. и Макогон, Н.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 - “ Транспортні технології ” (за видами транспорту )). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. и Самойленко, М.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програ-мування» (для студентів 1-го курсу заочної форм навчання за напря-мом підготовки 6.020107 –Туризм ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яковицький, І.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в логістиці».(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03060107, 8.03060107 - «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковицький, І.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», професійного спрямування «Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:24:56 2019 EET.