Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 504 Финансово-экономической безопасности, учета и аудита > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 47.

В

Василевська, Н.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" (для студентів 1 курсу денної і форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік 2"(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управлінський облік" (Частина 1) (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Управлінський облік” (Частина 2) для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з курсу «Управлінський облік» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, Н.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Димченко, В.В. (2011) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ, МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ГОРОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. и Мізік, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-аналітичної дослідницької роботи з дисципліни "Економічний аналіз" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Каменська, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Каменська, Ю.О. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Організація обліку» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050901«Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та практичних занять з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 та 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік"/ «Management accounting» (для студентів 4 курсу денної форми навчання з викладанням іноземною мовою напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового-графічного завдання з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового-графічного завдання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Облік і аудит» (504) на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 і 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. и Кравцова, С.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, Н.Є. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" (для студентів 4-го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей "Менеджмент організації міського господарства", "Логістика", "Менеджмент будівельних організацій" та "Менеджмент організації міського самоврядування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мамонов, К.А. (2012) Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: Монографія. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.050106 (8.03050901)– «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 (8.03050901)– «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.050106 (8.03050901)– «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. (2011) Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» (для студентів 5 курсу денної тазаочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Харламова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт для студентів 5-го курсу денної і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Харламова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту магістерських робіт для студентів 5-го курсу денної і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мочалина, З.Н. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мочаліна, З.М. (2011) Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мізік, Ю.І. (2011) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Організація і методика аудиту” PROGRAM DISCIPLINE AND WORK PROGRAM DISCIPLINE для студентів 4 курсу денної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для групи студентів із знанням іноземної мови “AUDIT ORGANIZATION AND METHODS OF AUDITING ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Місюров, А.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні системи і технології обліку" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Недавняя, А.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» "The taxation of the enterprises" (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням іноземної мови) (for students of the 4-th year of specialty 6.030509 “Accounting and audit”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Світлична, В.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання РГЗ з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шекшуєв, І.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з ознайомчої практики (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шекшуєв, І.О. и Лелюк, Н.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" Study guide for a practical training and self-instruction on "Public finance" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкурко, О.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій» і «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкурко, О.В. и Місюров, А.В. и Новицька, Н.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальностей «Менеджмент організацій» і «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:28:08 2019 EET.