Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Экономика строительства > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | Ж | М | П | С | Т | Ч | Ю
Количество объектов на этом уровне: 45.

Б

Бибик, Н.В. и Дриль, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.06010101 та 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 та 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку території» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Ознайомча практика ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства),. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГАЙКО, Є.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 8.120102 (8.06010202) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГАЙКО, Є.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 8.120102 (8.06010202) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр денної форми навчання за спеціальністю 7.03050401/ 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. и Железнякова, І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. и Железнякова, И.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни “ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності в будівництві» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван , В.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення в будівництві» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Железнякова, І.Л. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіка будівництва_____ на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства(англійською мовою)» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства (англійською мовою)» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Економіка підприємства (англійською мовою)» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чалий, І.Г. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050107 (7.03050401) – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пан , М.П. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни « Управління потенціалом підприємства » (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401,8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціалдьності 8.03050401-«Економіка підприємства» , 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахункова-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства » (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401,8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Світлична, Т.І. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболева, А.Г. (2011) Конспект лекций по дисциплине «Основы экономики транспорта» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.070101– «Транспортные технологии» (по видам транспорта)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соболева, А.Г. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тараруэв, Ю.О. (2011) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Оцінка бізнесу» для студ. 5 курсу спец. 7.03050401 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Оцінка бізнесу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності, 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко, В.Н. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни«Техніко-економічне обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко , В.М. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 –« Економіка підприємства» )/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко , В.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни«Техніко-економічне обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимошенко , В.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни«Техніко-економічне обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. и Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „ Переддипломна практика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.И. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Дипломне проектування ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.И. и Колосов, А.И. и Бабаев, В.Н. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Пан, Н.П. и Архипова, Е.С. и Штерн, Г.Ю. и Коненко, В.В. и Бутник, С.В. и Протопопова, В.П. (2011) Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства: монография. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, усіх форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трояновська, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка проектних рішень в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 6 курсу, заочної форми навчання спеціальності 7.03050401– «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чеканова, Л.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеканова, Л.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька практика ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства),. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Педагогічна практика ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства),. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. и Железнякова, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять і розробки контрольної роботи з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства » (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. и Железнякова, І.Л. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Укл.:Юр’єва С.Ю., Железнякова І.Л. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 08:04:49 2019 EET.