Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 403 Электротехника > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | К | С | Т | Ф
Количество объектов на этом уровне: 12.

Б

Білоусов, О.Ф. (2010) Текст лекцій з дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”) (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Електротехнічні пристрої» з дисциплін «Електротехніка», «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 - «Будівництво» та 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології) спеціальності “Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капустін, Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці») (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сабалаєва, Н.О. (2011) Методичні вказівки до самостійного вівчення дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Промислова електроніка” “Імпульсні та цифрові пристрої” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701.– “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Промислова електроніка” “Підсилюючі пристрої” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701.– “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. (2011) Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками: монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сосков, А.Г. и Форкун, Я.Б. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної та загальної електротехніки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тугай, Д.В. и Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. (2010) Текст лекцій з дисциплін "Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Форкун, Я.Б. и Глебова, М.Л. (2011) Форкун Я. Б., Глєбова М. Л. Текст лекцій з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” ІІІ ч. (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы]

Форкун, Я.Б. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін “Основи метрології та електровимірювань” та “Основи метрології та електричних вимірювань” (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 – “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:27:07 2019 EET.