Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р | С | Ф
Количество объектов на этом уровне: 25.

Б

Бєліков, Ю.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жванко, Л.М. (2010) Монографія. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.). Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Документи державних архівів України з історії окупаційного режиму у зоні військового управління: монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендація до практичних занять з історії української культури для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендація до самостійної роботи з історії української культури для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендації для самостійної роботи з ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ для студентів І та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050702 – “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.020107 - «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2012) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» (для студентів 2 та 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.020107 – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020107 – «Туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 - “Менеджмент організацій та адміністрування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2011) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри історії та культурології на 2012 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ділове спілкування» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2011) Студенти радянської України 1920-1930-х років: практика повсякденності та конфлікти ідентифікації. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Фесенко, Г.Г. и Бурмака, В.П. и Жигло, В.В. и Рассоха, І.М. и Лисенко, М.С. (2010) Конспект лекцій з “Історії української культури” для студентів І та ІІ курсів денної форми навчання усіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Стрілець, Ю.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.Г. (2011) Культура як феномен історії. Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 7.14010101,8.14010101- "Готельна і ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2011) Програма і робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 7.14010101,8.14010101- "Готельна і ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:26:56 2019 EET.