A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | С | Т | Ф | Ч
Number of items at this level: 161.

Д'яконов, В.І. and Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа» і 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абракітов, В.Е. (2011) Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник. . Харков: ХНАМГ, 2012. -. ХНАМГ. (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) . Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з дисципліни „безпека життєдіяльності та основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу „ Безпека життєдіяльності та цивільна оборона ”(для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” спеціальностей „ЕСЕ” та „СДС”)) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. - 51 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „ Охорона праці в галузі”( для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування») / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експеременту ” (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. - 51 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) КАРТОГРАФУВАННЯ ШУМОВОГО РЕЖИМУ ЦЕНТРАЛЬННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ПОЛТАВА. Монографія. Other. ХНАГХ. (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Картографування шумового режиму центральної частини міста Київа. [Текст]: монографія / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. Discussion Paper. ХНАМГ. (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу ““Надійність технічних систем і техногенний ризик”” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу „Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції” (“Охорона праці в галузі”)” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 „Промислове та цивільне будівництво”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки До виконання контрольної роботи з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання») / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці”(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) / Укл. Абракітов В.Е. –Харків: ХНАМГ, 2012. - 11с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуального семестрового завдання з курсу «Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції" ("Охорона праці в галузі")" (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землевпорядкування") / Укл. Абракітов В.Е. –Харків: ХНАМГ, 2012. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці в міському господарстві” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханыка" усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці на транспорті” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на транспорті» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять дисципліни “Охорона праці в галузі”(для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (7.050702) «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Д'яконов, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В.І. and Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Д'яконов, В.І. and Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спец. «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, самостійного вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спец.«Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін, Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 ”Економіка підприємств” та 6.030509 “Облік і аудит”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 “”Електротехніка і електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 ”Геодезія, картогарфія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 ”Транспортні технології (за видами транспорту). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“”” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жигло, Ю.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107-„Теплогазопостачання і вентиляція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107- „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

ЗАИЧЕНКО, В.И. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

За редакцією Сєрікова, Я.О. (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.14010101, 8.14010101– «Готельно-ресторанна справа», 7.14010301 8.14010301 – «Туризмознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Коржик, Б.М. and Абракітов, В.Е. and Чеботарьова, О.В. (2011) Наскрізна програма і робоча програма переддипломної практики,дипломного проектування, дослідницької практики і магістерського проекту (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БЕЗПЕКА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціалізація «Охорона праці в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Коржик, Б.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 „Промислове і цивільне будівництво”, 7.06010103, 8.06010103 „Міське будівництво та господарство”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Луценко, М.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист" для студентів 5 курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: «магістр», галузь знань 1401 – «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140103 «Туризм», спеціальність 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)», напрям підготовки 6.140101 «Готельна та ресторанна справа», спеціальність 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мікуліна, І.О. (2011) План видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Безпека життєдіяльності" на 2012 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» , 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм»,6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Безпека життєдіяльності»(Охорона праці, БЖД, ЦО) (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» , 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Гігієна праці (для студентів 3,4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт, та практичних занять з дисципліни «Гігієна праці» (для студентів 3,4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Чеботарьова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» , 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and НЕСТЕРЕНКО, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and НЕСТЕРЕНКО, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and НЕСТЕРЕНКО, С.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна без-пека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Промислова екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сериков, Я.А. and Данова, К.В. and Гарьковець , А.М. and Фесенко , Г.В. and Доронін , Є.В. (2011) Навчальна і робоча програма з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт»,спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи охорони праці у енергетиці” заочної форми навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі” денної форми навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі” усіх форм навчання напряму підготовки 0906 –«Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи охорони праці” всіх форм навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК» з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання". [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою: АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ 3- ФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для студентів 4 к. денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спецiальності «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для бакалаврів 4 к. денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спецiальності «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для магістрів 5 к. денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi». [Teaching Resource] (Unpublished)

Серіков , Я.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Електробезпека в будiвництвi» для спеціалістів 5 к. денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту забезпечення безпечної експлуатації електроустановок з курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання забезпечення безпечної експлуатації електроустановок в будiвництві з курсу «Електробезпека в будiвництвi» (для студентів спецiальності 7.06010101, 8.06010101 Промислове та цивільне будівництво спеціалізації «Охорона працi в будiвництвi»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Електробезпека в будiвництвi» (для студентів спецiальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво») спеціалізація «Охорона працi в будiвництвi». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці » для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Більченко, Н.В. and Хоменко, М.П. (2011) «Охорона праці в галузі» навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція», «Охорона праці» Рішення МОН України № 1.4/18 – Г – 536 від 24.07.09. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Третьяков, О.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів денної форми навчання за напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму 7.04010601, 8. 04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів 7.03060101, 8. 03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів 7.05070103, 8.05070103 – «Електричні системи електроспоживання»; 7.05070105 – «Світлотехніка і джерела світла»; 7.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»; 7. 06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»; 7. 06010108 – «Водопостачання та водовідведення»; 7. 06010202 – «Містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. and Зацарний, В.В. and Сєріков, Я.О. and Данова, К.В. (2012) Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань: Навчальний посібник / за ред. К.Н. Ткачука. ХНАМГ. (Unpublished)

Ф

Фесенко, Г.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Курс лекцій з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ««Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна безпека» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702- «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до виконання РГР з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Методичні рекомендації практичних занять з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко , Г.В. (2011) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050401, 7.03050401 „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Безпека у надзвичайних ситуаціях» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”, спеціалізації „ОПБ”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050401, 7.03050401 „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050401, 7.03050401 „Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 „Облік і аудит”, 8.18010013, 7.18010013 „Управління проектами”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціалізації – Охорона праці в будівництві). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Медіко-біологічні основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекта та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Медіко-біологічні основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Безпека експлуатації будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Медіко-біологічні основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 „Облік і аудит” ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat May 25 01:33:10 2024 EEST.