Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 303 Теоретической и строительной механики > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | З | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 11.

А

Андрієвська, Л.С. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу Опір матеріалів розділ «Стійкість стиснутих стержнів» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Засядько, М.А. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Середа , Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів» для слухачів другої вищої форми навчання спеціальності 7.092101 (7.06010101) -«Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

ЧУПРЫНИН, А.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс» для слухачів 2 курсу другої вищої форми навчання напряму підготовки 0601 - «Будівництво» спеціальностей 7.092101 (7,06010101) - Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. (2011) Методичні вказівки і завдання до практичних робіт, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання із дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупрынин, А.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів (cпецкурс) і основи теорії пружності і пластичності» для слухачів 1 курсу другої вищої форми освіти напряму спеціальності 7.092101 (7.06010101) -«Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шпачук, В.П. и Кузнєцов, О.М. (2010) Технічна механіка: Конспект лекцій для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямамим 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2011) Опір матеріалів (частина 2). Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельна механіка», «Основи теорії споруд»для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 – Будівництво, 6.060102 – Архітектура, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу теоретична механіка для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології(за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2011) Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук , В.П. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Теоретичної і будівельної механіки на 2012. ХНАМГ. (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:21:17 2019 EET.