A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > The Engineering and computer graphic arts > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | К | Л | М | Р
Number of items at this level: 21.

Г

Галкіна, Г.Д. (2011) Інженерна графіка (методичні вказівки для виконання практичних завдань з інженерної графіки студентами 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності “Теплопостачання та вентиляція”. Частина перша «Нарисна геометрія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчётно-графическим работам и самостоятельным работам по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» для слушателей второго высшего образования направления подготовки 0922 (6.050702) – «Электромеханика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 — «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (спецкурс) (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 — «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Демиденко, Т.П. (2011) Методические указания к лабораторным работам, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Компьютерная графика в строительстве» (для студентов 2 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.060101 «Строительство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Демиденко, Т.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка в будівництві» (для студентів 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Киркач, Т.Є. (2011) Методические указаниядля самостоятельного выполнения заданий учебной практики «Овладение навыками комп’ютерного проектирования» (для студентов 1 курса дневной форми обучения бакалавров по направлению подготовки 6.060103 «Гидротехника» (водные ресурсы)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Киркач, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної практики «Оволодіння навичками комп’ютерного проектування» для студентів 1 курсу денної форми навчанняосвітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лусь, В.І. (2011) Інженерна та комп’ютерна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри інженерної та комп′ютерної графіки на 2012 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мандриченко, О.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з інженерної графіки (для студентів 1 курсу денної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня ба­ка­лавр, за напрямом підготовки 6.050701 — «Електро­техніка та електро­тех­но­логії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мандриченко, О.Є. (2011) Програма та робоча програма дисципліни «Інженерна графіка» (для сту­дентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня ба­ка­лавр, за напрямом підготовки 6.050701 — «Електро­техніка та електро­тех­но­логії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Радченко, А.О. (2011) Конспект лекций «Компьютерная графика» (для студентов 2 курса дневной формы обучения бакалавров направления 6.060101 «Строительство», специальности «Промышленное и гражданское строительство», специализации «Охрана труда в строительстве»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радченко, А.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2012) ІНЖЕНЕРНА І КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБОТ ЧАСТИНА 1. НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ для студентів деної, заочної і прискореної форм навчання підготовки за напрямом 6.050 702 «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних та самостійних робот з інженерної та комп'ютерної графіки (для студентів заочної форми і прискореної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). Частина 1. Нарисна геометрія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 «Електромеханіка», за спеціальностями «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Репетенко, М.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія та стандартизація» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо‑кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Feb 6 22:21:46 2023 EET.