Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 206 Высшей математики > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 12.

В

Вороновська, Л.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050901 – “Облік і аудіт”, 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ для самостійної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання напрямку 6.060103 «гідротехніка(водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, Л.Б. (2011) План видання кафедри вищої математики на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика (Вища математика)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.140101 – “Готельне господарство”, 6.020107 – „Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А. І. и Якунін, А. В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спеціальність “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Станішевський, С.О. и Коваленко, Л.Б. (2011) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина друга. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Станішевський, С.О. и Коваленко, Л.Б. (2011) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина перша. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М. (2011) Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальностей "Електротехнічні системи електроспоживання" і "Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пахомова, Є.С. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика (вища та прикладна математика)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спец. “Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Печеніжський, Ю.Є. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101– “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Станішевський, С.О. и Мордовцев, С.М. (2010) Конспект лекцій і завдання до практичних та самостіних занять з дисципліни „Чисельні методи” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 - “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Станішевський, С.О. и Печеніжський, Ю.Є. (2011) Індивідуальні завдання та методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з вищої математики за темами: "Криволінійні, кратні та поверхневі інтеграли" (для студентів 2 курсу денного та заочного навчання за напрямами підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології спеціальності "Електричні системи електроспоживання, 6.060101 "Будівництво спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:27:10 2019 EET.