Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Г | Е | К | Н | П | Р | С | Х
Количество объектов на этом уровне: 24.

І

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки до курсового проектування для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки до практичної та самостійної робіт для студентів 3 курсу денної форми за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ. Конспект лекцій для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гапонова, Л.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, виконання практичних завдань та розрахунково графічної роботи з дисципліни ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТІКА СИСТЕМ ТГПіВ для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Вентиляція»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АЕРОДИНАМІКА ВЕНТИЛЯЦІЇ для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» /. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляйії» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Е

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2010) Конспект лекций по дисциплине «Теплоснабжение» для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – «Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная версия для технологии обучения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капцов, І.І. (2011) План видання науково-методичної літератури кафедри Експлуатації газових і теплових мереж на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково графічної роботи та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» (енергозасобів) для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції»для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв (енергозасобів)»для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв (енергозасобів)» для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматика і КВП для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво», спеціальністі 7.092108 (7.06010107) - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація процесів в системах теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 8.06010107- «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пахомов, Ю,В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ (за професійним спрямуванням) для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтов, О.В. и Міланко, В.А. (2011) Технологія ізоляційних покрить. Програма та робоча програма для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ромашко, О.В. и Редько, І.О. (2010) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теплогенеруючі установки»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Слатова, О.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. (2011) Металознавство і зварювання. Програма та робоча програма для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хренов, О.М. (2011) Теплогенеруючи установки. Програма та робоча програма для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Fri Mar 22 20:23:34 2019 EET.