A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 109 Materials science and engineering of composite structures > Plan 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | З | К | Л | Р | Ш | Я
Number of items at this level: 18.

Б

Баранова, А.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108, 7.06010108 - «Теплогазопостачання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських, О.М. (2011) Методичні вказівки для проведення самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Болотських - Х: ХНАМГ, 2012 р. – 15с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських, О.М. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів на 2011 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Золотова , Н.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ремонту житла і будівель» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотова , Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотова , Н.М. and Морковська, Н.Г. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 - «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Качура, А.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. and Атинян , А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 2, 4 курсів денної, 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кобзар, І.І. and Осташевська, Г.Г. and Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Монтаж одноповерхового промислового будинку» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101– «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Атинян , А.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.06010101 - «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 - «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, М.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Котляр, М.І. and Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лапшин, О.С. and Якименко, О.В. (2011) Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рищенко, Т.Д. (2011) «Будівельне матеріалознавство» (Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рищенко, Т.Д. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» і спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рищенко, Т.Д. and Кондращенко, О.В. (2011) Навчальний посібник: «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шаповал, С.В. and Лапшин, О.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» (для сту-дентів 4 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Якименко, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Apr 16 04:01:24 2024 EEST.