Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | З | К | Л | Р | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 18.

Б

Баранова, А.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108, 7.06010108 - «Теплогазопостачання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2011) Методичні вказівки для проведення самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Болотських - Х: ХНАМГ, 2012 р. – 15с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотова , Н.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ремонту житла і будівель» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Качура, А.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Атинян , А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 2, 4 курсів денної, 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Монтаж одноповерхового промислового будинку» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101– «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Атинян , А.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.06010101 - «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 - «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр, М.І. и Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лапшин, О.С. и Якименко, О.В. (2011) Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рищенко, Т.Д. (2011) «Будівельне матеріалознавство» (Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рищенко, Т.Д. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» і спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рищенко, Т.Д. и Кондращенко, О.В. (2011) Навчальний посібник: «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, С.В. и Лапшин, О.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва» (для сту-дентів 4 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Якименко, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:24:16 2019 EET.