Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | З | Л | М | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 17.

А

Апатенко, Т.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів 2 курсу денної ,3 курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти і ФПО спеціальності "Охорона праці у будівництві" та "Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. (2010) Навчальний посібник з дисципліни "УРБАНІСТИКА" Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, С.М. и Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямком підготовки 6.060101“Будівництво” спеціальності “Міське будівництво та господарство”, спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Міський транспорт» (для студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво»та слухачів другої вищої освіти спеціальності – “Міське будівництво та господарство ”,спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи та практичних завдань з дисципліни «Міські вулиці та дороги» (для студентів 3 курсу денної форми і 4 курсу заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 “Будівництво” та слухачів другої вищої освіти спеціальності – “Міське будівництво та господарство, спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7. 06010103 , 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2011) КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ ТА УТРИМАННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3, 4 курсу денної і заочної форм навчання, за напрямом підготовки «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти та ФПО зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мизяк, Н.И. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування "Готельне господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мизяк, Н.И. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування "Готельне господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мороз, Н.В. и Панкеєва, А.М. и Семенов, В.Т. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних робіт і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для слухачів другої вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мороз, Н.В. и Панкеєва, А.М. и Семенов, В.Т. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних і самостійних робіт з курсу «Архітектура будівель і споруд» (для слухачів другої вищої освіти та ФПО спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ Монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Ч

Чепурна, С.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ І ТРАСПОРТ»(для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки (6.060102) «Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. и Линник, І.Е. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи за дисципліною «Інженерний благоустрій територій та транспорт» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 17:35:56 2019 EET.