Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > Менеджмент городского и регионального развития > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Ж | О | П | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 28.

Б

Богдан, Н.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Конспект лекцій(для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій»(для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальністі 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Одаренко, Т.Є. (2010) Економіка якості: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2010) Організація виробництва: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в будівництві»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 - «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Одаренко, Т.Є. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва»(для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пашков, В.І. (2010) Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2010) Основи охорони праці: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузі знань 0305- «Економіка та підприємництво», 0306 -«Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пашков, В.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2010) Організація виробництва: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2010) Організація виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2010) Організація виробництва: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 - «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар , Т.А. и Васильєв, О.В. и Жовтяк , Г.А. (2010) План видання кафедриМенеджменту міського і регіонального розвитку (803) на 2011 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ф

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2010) Маркетинг: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2010) Маркетинг: Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко , Виктория Сергеевна и Виноградская, Наталья Сергеевна (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ В СХЕМАХ по дисциплине «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» (для студентов 5 курса направления подготовки 0502 „Менеджмент” специальности 6.050200 “Менеджмент организаций” заочной формы обучения). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:02:50 2019 EET.