A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > the Informative systems and technologies > Plan 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | К | Л | М | О | Ч
Number of items at this level: 47.

А

Ачкасов, А.Є. and Лушкін, В.А. and Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Теорія систем і системний аналіз: Навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОНІКАТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. and Воронков, О. О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) — «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпалюк, І.Т. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по курсу «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2 курса заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Воронкова, Т.Б. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Чернявська, М.В. and Глєбова, М.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 — «Електромеханіка», та для 2, 3 курсів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2010) Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА» (для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2010) Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (для студентів1, 2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика" (для студентів 2 курсу напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ" (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Чернявська, М.В. and Глєбова, М.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електричні машини» (для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 — «Електромеханіка») та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Математичні моделі соціально-економічних процесів»для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 7.050201– «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мови програмування» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Операційні системи»для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. and Карпалюк, І.Т. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Інформаційні системи і технології в міському господарстві" на 2011 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. and Чернявская, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лелюк, В.О. and Карпалюк, І.Т. (2010) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, В.О. and Пан, М.П. (2010) Лелюк В.О., Пан М.П. Економічна кібернетика. Навчальний посібник для студениів спеціальності МО. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукіна, Е.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА"(для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання до виконання контрольної роботи з курсу "Ін-формаційни системи і технології в обліку" (для слухачів другої вищої осві-ти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання до виконання контрольної роботи з курсу "Управлінські інформаційні системи в анализі і аудиті" (для слухачів другої ви-щої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу "Системи управління базами даних" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 0502 (6.030601) "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» (для слухачів дру-гої вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і ау-дит») /Укл.: Мордовцев С.М. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 32 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» (для студентів заоч-ної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підго-товки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «1С БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С: БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології в будівництві та бази даних" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 - Промислове і цивільне будівництво, 7.092103 - Міське будівництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Інформаційні технології в будівництві, бази даних” для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності МБГ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова , Т.Б. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, спеціальності Менеджмент організацій, спеціалізація "Інформаційні системи в менеджменті"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова , Т.Б. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, спеціальності Менеджмент організацій, спеціалізація "Інформаційні системи в менеджменті"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Метрологія і стандарти-зація" (для студентів 4 куру заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво, спеціальності Міське будівництво і господарство та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське будівництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових дослі-джень" (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське буді-вництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Компьютерна графіка в будівництві" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготов-ки 6.060101 Будівництво, спеціальності Міське будівництво і госпо-дарство та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 Міське будівництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чернявська, М.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни "Основи метрології і електричні виміри" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Mar 3 09:07:51 2024 EET.