A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 306 Transport systems and logistic > Plan 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | П | Р | С | Ш
Number of items at this level: 55.

Є

Єрмак, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бурко, Д.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямупідготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вакуленко, К.Є. and Лежнева, О.І. and Афанасьєва, І.А. and Шевченко , А.О. (2010) Методичні вказівки «Екологічні характеристики міст» до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. and Соколова, Н.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. and Соколова, Н.А. and Шиллє, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. and Рудєва, А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення контрольної робіти з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міські та регіональні логістичні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ефективності логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» (для студентів 2 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа ”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Давідіч, Ю.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент”)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – „Транспортні технології” (6.070101- Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. and Куш, Є.І. and Лобашов, О.О. and Понкратов, Д.П. and Соколова, Н.А. (2010) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни: «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – „Транспортні технології” (6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2011 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, В.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» для спеціальностей 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту), 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, В.К. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» для спеціальностей 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)», 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля , В.К. and Давідіч, Ю.О. and Сабодаш, В.В. and Понкратов, Д.П. and Куш, Є.І. (2009) Автотранспортна експертиза дорожньо-транспортних пригод. Підручник для студентів спеціальності 7.100401, 8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Куш, Є.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101-Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методи організації дорожнього руху» (для студентів 5 курсу денної форми навчання з спеціальностей 7.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 8.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1004 – «Транспортні технології», спеціальності 7.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1004 – «Транспортні технології», спеціальності 8.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. and Рудєва, А.С. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш , Є.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фукнціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Понкратов, Д.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни: «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – «Транспортні технології» (6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Понкратов, Д.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни: «Психологія керівництва» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Понкратов, Д.П. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни: «Інтегровані транспортні системи» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Понкратов, Д.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни: «Інтегровані транспортні системи» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Понкратов, Д.П. and Прасоленко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.100401, 8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»,7.100402, 8.100402 «Транспортні системи», 7.100403, 8.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. (2010) Наскрізна програма і методичні вказівки з проходження практики (для студентів 1,3,4,5,6 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 1004 - “Транспортні технології" (6.070101 - "Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. and Фалецька, Г.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і системний аналіз» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – „Менеджмент”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. and Бурко, Д.Л. and Галкін , А.С. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пруненко, Д.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни: «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601-«Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пруненко, Д.О. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601-«Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пруненко, Д.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент, спеціальності «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рославцев, Д.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Логістичне обслуговування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рославцев, Д.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і проектування логістичних системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050208, 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рославцев, Д.М. (2010) Наскрізна програма і методичні вказівки з проходження практики (для студентів 1,3,4,5,6 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки: 0502 (6.030601) - “Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рославцев, Д.М. and Федорова, Т.Ф. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни: «Проектний аналіз 2» (для студентів 5 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сабадаш, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автотранспортна експертиза» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології», спеціальностей 7.100401, 8.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Санько, Я.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Санько, Я.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізація логістичних рішень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Санько, Я.В. and Толмачев, І.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шевченко , А.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101-“Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ (для студентів 2 курсу денної форми та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101-“Транспортні технології (за видами транспорту)”)"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів 2 курсу денної і 3 заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101-“Транспортні технології (за видами транспорту)”)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. and Соколова, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ (для студентів 2 курсу денної форми та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. and Соколова, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. and Соколова, Н.А. and Галкін , А.С. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , А.О. and Соколова, Н.А. and Літомін, Є.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ (для студентів 2 курсу денної форми та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)“). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Apr 12 15:03:26 2024 EEST.