Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 601 Менеджмента и публичного администрирования > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | К | Л | П | Р | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 47.

А

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2010) Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до РГЗ з дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальностей 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» і 8.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.050201 та 8.050201– «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Волкова, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчанняспеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, спеціальності – “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. и Френкель, О.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

КАЙЛЮК, Є.М. (2010) План видання методичних розробок кафедри МММГ (601) в 2011 році. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Сніжко, С.В. (2010) Менеджмент в муніципальній енергетиці. Підручник для студентів економічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевский, Г. В. (2010) Статистика. Учебник для студентов-иностранцев вузов Украины. Со словарем статистических терминов на трех иностранных языках. (Перевод с учебника МОН Украины: Ковалевський Г. В. Статистика. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с. (на укр. мові). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, В.А. и Лелюк, А.В. и Пан, Н.П. (2009) Лелюк В.А., Лелюк А.В., Пан Н.П. Совершенствование бизнес-процессов: Пер.с укр. / Под ред. В.А.Лелюка: Учебное пособие. - Харьков: ХНАГХ, 2010. - 400 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’янченкова, В.Є. (2010) Конспект лекцій з курсу «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Плотницька, С.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092601 “Водопостачання і водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Репенко, І.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГЗ з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання і студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій») / Укл.: І.І. Репенко - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Самойленко, І.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.020107 - “Туризм”, 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Штерн, Г.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:21:00 2019 EET.