A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 601 Management and public administration > Plan 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | К | Л | П | Р | С | Ш
Number of items at this level: 47.

А

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2010) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Кайлюк, Є.М. and Бардаков , В.А. and Ковалевський , Г.В. and Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бардаков , В.А. and Буркун, І.Г. (2010) Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до РГЗ з дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальностей 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» і 8.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.050201 та 8.050201– «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Буркун, І.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Волкова, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчанняспеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, спеціальності – “Менеджмент організацій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. and Френкель, О.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

КАЙЛЮК, Є.М. (2010) План видання методичних розробок кафедри МММГ (601) в 2011 році. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Сніжко, С.В. (2010) Менеджмент в муніципальній енергетиці. Підручник для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. and Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевский, Г. В. (2010) Статистика. Учебник для студентов-иностранцев вузов Украины. Со словарем статистических терминов на трех иностранных языках. (Перевод с учебника МОН Украины: Ковалевський Г. В. Статистика. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с. (на укр. мові). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. and Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. and Ковалевський , Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. and Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Лелюк, В.А. and Лелюк, А.В. and Пан, Н.П. (2009) Лелюк В.А., Лелюк А.В., Пан Н.П. Совершенствование бизнес-процессов: Пер.с укр. / Под ред. В.А.Лелюка: Учебное пособие. - Харьков: ХНАГХ, 2010. - 400 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2010) Конспект лекцій з курсу «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Плотницька, С.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092601 “Водопостачання і водовідведення”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Репенко, І.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГЗ з курсу «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання і студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій») / Укл.: І.І. Репенко - Х.: ХНАМГ, 2010. — с. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Самойленко, І.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.020107 - “Туризм”, 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент в муніципальній енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штерн, Г.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Apr 14 20:56:56 2024 EEST.