Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 506 Правого обеспечения хозяйственной деятельности > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | К
Количество объектов на этом уровне: 25.

Є

Євтушенко, М. В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»( для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко , М.В. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

І

Івасішина, Н.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» (0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина , Н.В. и Килимник, І.І. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтелектуальна власність» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Килимник, І.І. (2010) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2011 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. и Коляда, Т.А. и Івасішина, Н.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Правознавство» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Науменко, А.В. (2010) Монография «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Підприємницьке право» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 ( 0502) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтелектуальна власність» ( для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», 6.030509 – «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право» ( для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:18:55 2019 EET.