Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 703 Истории и культурологии > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Ж | Л | Р | Ф | Я
Количество объектов на этом уровне: 20.

Б

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Культурологія»для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1-4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жигло, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, М.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу»для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рассоха, І.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Естетика» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія (етика, естетика)»для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри історії та культурології на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. и Романова, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.140101 – «готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2010) Історія української культури: Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ф

Фесенко, Г.Г. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія господарювання»(для студентів 3 курсу денної форми навчання та 2,3 курсів заочної форми навчання спеціальності 6. 030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яцюк, М. В. (2010) Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1702 − «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 − «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2010) Плани практичних занять з дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної і ІІ курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0507 − «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050702 − «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 1702 − «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 − «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. и Бурмака, В.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 0305 − «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 − «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:21 2019 EET.