A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | І | А | Г | Д | Ж | З | К | Н | О | С | Ч
Number of items at this level: 101.

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

І

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації буді-вельних машин і технологічного обладнання ” (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціаль-ності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для бакалаврів 4 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальнос-ті “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в бу-дівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для магістрів 5 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спе-ціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Управління охоро-ною праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абракітов, В.Е. (2010) Абракітов В. Е. (2010) Створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій. [Текст]: монографія / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. Руководство. ХНАГХ. (Неопубликован). Manual. ХНАГХ. (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 22 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов , В.Е (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 22 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) В.Е. Абракітов. Охорона праці: Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). Х.: ХНАМГ, 2011. - с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Доронін, Є.В. (2010) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") / Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Харків: ХНАМГ, 2011. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

ГАРЬКОВЕЦ, А.М. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТІ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці » для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праців міському господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності - “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “охорона праці” (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «електромеханіка», всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2010) Навчальна програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данова, К.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Навчальна і робоча програма дисципліни "Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці". [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни "Виробнича санітарія" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 1004 «Транспортні технології» спеціальностей: 7.100401, 8.100401«Організація і регулювання дорожнього руху», 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи», 7.100403, 8.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в будівництві””). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві ”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромехінка» спеціалізації “Охорона праці на електричному транспорті”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціалізації Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “ Охорона праці” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності (ля студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 ""Гідротехніка (водні ресурси” спеціальності „Водопостачання и водовідведення). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (водні ресурси”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 „Електромеханіка” зі спеціальностей „Електричний транспорт”, “ Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна безпека виробництва” (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доронін , Є.В. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Теорія горіння та вибуху” (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Охорона праці” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - " Будівництво" спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека праці” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія праці та її безпеки” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 2-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Заіченко, В.І. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Жигло, Ю.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Жигло, Ю.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Жигло, Ю.І. (2010) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Жигло, Ю.І. (2010) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Коржик, Б.М. and Губенко, В.Д. (2010) Навчальна програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Експертиза з охорони праці” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в будівництві» для студентів 4,5 курсів денної форми кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для слухачів 2-ї вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) - “Електромеханіка”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів денної за напрямом підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за видами транспорту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.020107 „ Готельне господарство ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.020107 „Туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 „ Готельно-ресторанна справа ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Чеботарьова, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «ГІГІЄНА ПРАЦІ» для студентів за напрямом підготовки 6. 060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. and Чеботарьова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Безпека життєдіяльності»(Охорона праці,БЖД,ЦО)(для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» , 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Соціально – економічні основи охорони праці» (для студентів 4-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко , О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «ГІГІЄНА ПРАЦІ»для студентів за напрямом підготовки 6. 060101 «Будівництво» спеціальності: «Промислове і цивільне будівництво ». [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Цивільна оборона” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Захист у надзвичайних ситуаціях” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. and Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності та цивільна оборона” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701„Еелектротехніка та електротехнологія” зі спеціальностей „Світлотехніка і джерела світла” та “Електричні системи електроспоживання”). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Серіков , Я.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці в енергетиці” для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2010) Основи електробезпеки: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2010) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри 305 "Безпеки життєдіяльності" на 2011 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Електробезпека в будівництві” (для бакалаврів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво " спеціальності “Промислове і цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Електробезпека в будівництві” (для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності “Промислове і цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Електробезпека в будівництві” (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності “Промислове і цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Гарьковець , А.М. (2010) Навчальне видання методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електробезпека» студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.170202) «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Гарьковець , А.М. (2010) Навчальне видання робоча і навчальна програма з дисципліни «Електробезпека» студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.170202) «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Гарьковець , А.М. and Данова, К.В. and Доронін , Є.В. and Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальне видання «Робоча і навчальна програма з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів 4 і 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Логістика”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Безпека експлуатації будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Медіко-біологічні основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” , спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу денної форми навчання, Галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Нікітченко, О.Ю. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання, Галузь 1702 „Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – Будівництво, спеціалізації – Охорона праці в будівництві). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. and Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – Будівництво, спеціалізації – Охорона праці в будівництві). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Mar 5 12:37:28 2024 EET.