Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 303 Теоретической и строительной механики > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | Н | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

З

Засядько, М.А. и Андрієвська, Л.С. и Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи , виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з розділу «Метод скінчених елементів» курсу Будівельна механіка для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. и Кузнецов, О.М. (2010) Основи теорії споруд. Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.060102 “Архітектура”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Колодій, Л.І. (2010) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу будівельної механіки “Розрахунок статично визначених ферм” для студентів 2, 3 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 –„Будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колодій, Л.І. и Чупринін, О.О. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Розрахунок статично невизначених балок» курсу Опір матеріалівдля студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, О.М. (2010) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнєцов, О.М. и Гарбуз , А.О. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсу технічної механіки для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Ніколаєв, А.П. (2011) Введение в магнетохимию портландцемента: монография. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

П

Пушня, В.О. (2010) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Середа , Н.В. (2010) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни “Будівельна механіка” для слухачів 1 і 2 курсу другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Середа , Н.В. (2010) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для слухачів 1 і 2 курсів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

ШПАЧУК, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2010) Теоретична механіка. Статика: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2010) Технічна механіка. Частина 2. Розрахунок на міцність повітряних ліній електропередач. Конспект лекцій для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. (2010) Технічна механіка: Конспект лекцій для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2010) Шпачук В.П. План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки (303)на 2011. ХНАМГ. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Експериментальне визначення межі витривалості» з дисципліни «Технічна механіка» і "Прикладна механіка" для студентів 2,3 курсу всіх форм навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 –“Охорона праці”, 6.050702 "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шутенко, Л.М. и Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2010) Будівельна механіка. Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 “Будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:28:09 2019 EET.