Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Е | И | К | Н | Р | Т | Х | Ч
Количество объектов на этом уровне: 40.

Г

Гапонова, Л.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика» (для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. и Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна діагностика систем ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація»для студентів 1 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна и Евсеева, Т.О. и Ластовец, Н.В. и Миланко, В.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Опалення"для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму 6.060101 – «Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Е

Евсеева, Т.А. (2010) Конспект лекций по дисциплине «Отопление» для студентов 3 и 4 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – «Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная версия для технологии обучения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Кондиціювання повітря» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опалення» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

И

Ильченко, Б.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капцов, І.І. и Пахомов, Ю,В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням)для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Пахомов, Ю,В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням)для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Ромашко, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 2. Газопроводи і газосховища. Розподільчі системи газопостачання населених пунктів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, Іван Іванович и Ромашко , Олександр Васильович и Гапонова , Людмила Вікторівна и Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2009) Організація наукових досліджень: конспект лекцій (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 8.092108- „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв (енергозасобів)»для студентів 5 курсу та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція») - «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти, спец. 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції»для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спец. «Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівників» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Редько, І.О. (2010) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Теплогенеруючі установки»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Редько , І.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Теплогенеруючі установки» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи енергозбереження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теоретичні основи енергозбереження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теоретичні основи теплофікації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи енергозбереження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи теплофікації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2010) «Технічна механіка рідини і газу» (Конспект лекцій для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Тепломасообмін» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Гапонова, Л.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко , Р.Б. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Експлуатації газових і теплових систем на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хренов, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з газопостачання» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хренов, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чихладзе, Э.Д. и Гапонова, Л.В. (2010) Монография. Температурно-влажностный режим сталебетонных несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений. Другой. Гапонова Людмила Викторовнв. (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:29:45 2019 EET.