A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 202 Water supply, drainage and water treatment > Plan 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 43.

Teaching Resource

Єріна, І.М. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем” Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" та дипломного проектування для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Технологія очистки промислових стічних вод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. and Нікулін, С.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств»для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Берещук, М.Я. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Берещук, М.Я. and Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Водні ресурси, їх використання та охорона. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Берещук, М.Я. and Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2010) Монографія. Інтенсифікація роботи споруд для підготовки питної води. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєляєва, В.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових стічних вод” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки практичних занять та виконання РГР з дисципліни «Мікробіологія» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Булгакова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія’’ для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 ”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Ковальова, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи спеціальності”для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкин, С.С. and Дегтярь, М.В. and Шевченко, Т.А. (2010) Монография. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Експлуатація водогосподарських об’єктів”для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Шевченко, Т.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Коринько, І.В. and Благодарна, Г.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Корінько, І.В. and Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання РГЗ з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Крамаренко, Л.В. and Солодовник, М.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності вк систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Крамаренко, Л.В. and Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Солодовник, М.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання РГЗ та самостійної роботи з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Шевченко, Т.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і споруди». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Шевченко, Т.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Водопровідні системи і споруди». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки»для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова , О.О. and Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплині "Санітарно-технічне обладнання будинків" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. and Ковальова, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Водовідвідні мережі та споруди» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. and Сорокіна, К.Б. (2010) Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Крамаренко, Л.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Крамаренко, Л.В. (2010) Словник термінів і визначень «Очистка природних вод»для студентів усіх форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Никулин, С.Е. (2010) Методические указания для проведения контрольной работы по дисциплине «Основы гидромелиорации» для студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные ресурсы)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Никулин, С.Е. (2010) Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Основы гидромелиорации»для студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные ресурсы)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Никулин, С.Е. (2010) Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины «Основы гидромелиорации для студентов 3 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные ресурсы)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Технологія очистки природних вод» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Технологія очистки природних вод»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літературикафедри Водопостачання, водовідведення та очищення води на 2011 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткачов, В.О. and Чуб, І.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Водопідготовка в системах ТГП і В» для студентів 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткачов, В.О. and Чуб, І.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Водопідготовка в системах ТГП і В» для студентів 5 і 6 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальностей 7.092108, 8.092108 (7.06010107, 8.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковенко , Н.М. (2010) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Насосні і повітродувні станції»для студентів 4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Mar 2 11:31:35 2024 EET.