Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2011"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | Г | Ж | К | М | П | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 53.

Є

Євдокімов, А.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) А.А. Євдокімов ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Білогуров, В.П. (2010) В.П. Білогуров ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ» lля студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жуков, В.Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні мережі» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коба, Г.І. (2010) Г. І. Коба ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Метрологія та стандартизація» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101-«Будівництво») спеціальності «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. и Постоєнко, О.В. (2010) «Геодезичне забезпечення побудови повздовжнього профілю самопливного водовідвідного трубопроводу» Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. и Шаульський, Д.В. (2011) Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Краснокутський, Д.Є. и Глушенкова, І.С. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ. ХНАГХ. (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГІС ПРОЕКТАМИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.070908 «Геоінфромаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Меліка, Людмила Іванівна и Кащавцева, Анна Юріївна и Шипулін , Володимир Дмитрович (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "Digitals" навчального курсу "Технології ГІС" (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Меліка , Людмила Іванівна и Кащавцева, Анна Юріївна и Шипулін , Володимир Дмитрович (2010) ОСНОВИ РОБОТИ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "Digitals" Конспект лекцій з навчального курсу "Технології ГІС" (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2010) К.О. Метешкін ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.092108 "Теплогазопостачання і вентиляція" напряму підготовки 0921 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні мережі» для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні мережі» для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДЛЯ СЛУХАЧІВ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.120102 «Містобудування» та 8.120102 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 0921 «Будівництво» спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) І.М. Патракеєв ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 "Міське будівництво та господарство" напряму підготовки 0921 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) І.М. Патракеєв ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво" напряму підготовки 0921 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) І.М. Патракеєв ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ГІС В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ” (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.070908, 8.070908 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) Картографія: Конспект лекцій (для студентів 2 та 3 курсів ден-ної та заочної форм навчання спеціальності «Геоінформаційні системи і геоде-зія» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС і геодезії на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів денної та заочної форм навчання 1-2 курсів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво",6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та слухачів другої вищої освіти" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Толстохатько, В.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» Модуль 1: «Фотограмметрія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) В.А. Толстохатько ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАЗИ ДАНИХ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) В.А. Толстохатько ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» Модуль 2: «Дистанційне зондування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ГЕОДАНИХ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Проектування баз геоданих» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФОТОГРАМЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2010) ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ARCGIS 9 DESKTOP" НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЇ ГІС" (для студентів 3 курсу денної й заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. и Майборода, Н.Ю. и Касьянов, О.В. (2010) В.Д. Шипулін Н.Ю. Майборода О.В. Касьянов МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з технології обробки топографо-геодезичної інформації в ГІС «Карта» курсу «Технології ГІС» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. и Постоєнко, О.В. и Євдокімов, А.А. (2010) ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ArcView GIS" для проведення лабораторних, практичних завдань та самостійних робіт з дисциплін “Геоінформаційні системи”, “Геоінформаційні технології”, “Геоінформаційні системи і геодезія” ( для студентів 2, 5, 6 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки6.060101 “Будівництво”, 6.140103 “Туризм”, 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.030601 “Менеджмент”, 6.060102 “Архітектура” ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. и Постоєнко, Оксана Володимірівна (2010) ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ "ArcView GIS" НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ ГІС" Для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Mar 20 20:17:59 2019 EET.